Eind 2007 stapte de VDAB de straat op met de actie 'VDAB komt naar je toe'. In de komende twee jaar slaan de stad Antwerpen en VDAB de handen in elkaar om zo veel mogelijk moeilijk bereikbare werkzoekenden en schoolverlaters op te vangen. Maar toch wordt niet iedereen bereikt en vormt taal nog steeds een probleem.

"We kampen met een schaarste op de arbeidsmarkt," zegt Dirk Van De Poele van de VDAB.
"Toch stellen we vast dat er nog altijd groepen van mensen zijn die de weg naar de dienstverlening moeilijk vinden. Veel mensen kennen we zelfs niet als werkzoekenden. Dat is een arbeidsmarkt die we niet aanboren, maar die we wel nodig hebben. Mensen die al lang ingeschreven staan, nodigen we uit via het activeringsbeleid. Voor hen die moeilijker te bereiken zijn, gaan we extra inspanning doen om hen toch te laten kennismaken met de VDAB."

Eén van die inspanningen was de actie 'VDAB komt naar je toe', waarbij jobbeurzen werden georganiseerd in Borgerhout en op het Kiel. De werkzoekenden uit de buurt werden persoonlijk uitgenodigd door medewerkers van de VDAB. Hoewel insiders spreken van een flop, nuanceert Dirk Van De Poele deze mening: "We hebben nog te weinig informatie om te kunnen beslissen of het zinvol is om dit soort acties verder uit te bouwen. We moeten dit blijven doen, om nadien gegrond te kunnen oordelen over de efficiëntie en effectiviteit."
In 2008 en 2009 zal het project versterkt worden door de samenwerking met de stad Antwerpen en externe organisaties. "We gaan samenwerken met armoedeverenigingen, allochtone verenigingen en de samenlevingsopbouw. Met een mobiele werkwinkelbus gaan we de VDAB zichtbaar maken in de verschillende wijken van Antwerpen. Als we dit koppelen aan bestaande jobbeurzen, wijkgerichte activiteiten van de lokale verenigingen en samenwerken met de sociale huisvestingsmaatschappijen, brengen we de VDAB naar de mensen toe".

Een groot struikelblok blijft echter het taalprobleem. Doordat de dienstverlening van de VDAB volledig in het Nederlands verloopt, vallen heel wat anderstalige werkzoekenden uit de boot. Zij die het vereiste niveau niet halen, botsen op een muur bij de intakegesprekken voor een opleiding. Zij die wel een opleiding starten, blijken vaak halfweg af te haken.
"De VDAB is onderhevig aan de taalwetgeving," verduidelijkt Dirk Van De Poele. "Wij moeten onze dienstverlening aanbieden in het Nederlands. Er wordt al samengewerkt met tolken, maar wij kunnen geen opleidingen aanbieden in het Frans of het Arabisch. Dat geeft problemen, maar als mensen hier willen werken moeten ze van de werkgever vaak ook Nederlands spreken. Is het Nederlands onvoldoende, dan worden zij doorverwezen naar een opleiding Nederlands. Er zijn echter ook opleidingen waarin al een extra pakket Nederlands gegeven wordt."

Ook schoolverlaters krijgen extra aandacht. Dankzij het jeugdwerkplan worden schoolverlaters één maand na de inschrijving bij de VDAB gecontacteerd voor een gesprek.
De stad Antwerpen beschikt daarnaast over het schoolverlatersplatform, een samenwerking tussen o.a vakbonden, de stad en de VDAB. Hierbij worden schoolverlaters geïnformeerd over de actuele arbeidsmarkt en succesvolle studierichtingen.
De schoolverlatersdagen hebben dit jaar 2000 leerlingen bereikt. Het project zal verder uitgewerkt worden, met als doel volgend jaar nog meer leerlingen kennis te laten maken met de arbeidsmarkt.

© 2008 - StampMedia - Carmen Van Oers