CEDES vzw brengt cultuur tot bij de maatschappelijk kwetsbare mensen. Voor het project Vlegelverzen werden kansarmen, kwetsbare en dakloze jongeren, maar ook analfabeten aangemoedigd om hun verhaal te doen in de vorm van gedichten. Het resultaat daarvan werd op 4 juni onthuld in de Permeke bibliotheek.

De Permeke bibliotheek aan het De Coninckplein wil een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Om dit te benadrukken werd er begin dit jaar, in samenwerking met CEDES, gestart met het project Vlegelverzen. Aan de hand van de theatervoorstelling Vlieglessen van een Vlegel, een verhaal van Sarah Harris, worden de kwetsbare groepen van de stad aangespoord hun verhaal te delen. Hiermee wil men de drempel van de bibliotheek verlagen en kansarmen de kans geven een sociaal netwerk op te bouwen. Erik Van Hove, leraar bij CEDES, stelt de visie voor: "Wie deelneemt aan cultuur verdient respect, is met iets positiefs bezig, wordt iemand. 'T Stad is van iedereen en cultuur is van iedereen. Cultuur is geen luxe, maar een mensenrecht."

Dankzij de intensieve individuele begeleiding konden ook analfabeten terecht bij de vlegeldichters. In totaal kon het project rekenen op 40 deelnemers: 33 van hen schreven hun verzen zelf. Ook de jongeren werden aangespoord mee te werken, al vroeg dat een heel andere aanpak. Erik Van Hove: "De jongeren die meewerkten, waren vooral daklozen. Aangezien zij de structuur missen van een gezin en hun leven harder is, vragen zij om een veel directere aanpak dan kansarmen met een thuis. Zij stappen de bibliotheek binnen met heel hun leven in twee plastic tassen." Om ook deze mensen te betrekken bij het project, werd er samengewerkt met de daklozenorganisaties 't Vlot en DAK.

"Om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen met de dakloze jongeren hebben we ons tijdens de voedseluitdelingen tussen hen gemengd", vertelt Greet op de Beeck van CEDES. "Zo konden we hen beter leren kennen en hen aansporen hun verhaal te vertellen. Niet vanuit het standpunt van het kijken naar dieren in de Zoo, maar vanuit menselijk perspectief. 'Jij bent dakloos, ik niet: vertel mij uw verhaal.' Vanuit een constante interesse naar het verhaal achter de mens krijg je dan heel wat te horen. Met deze mensen moet je geen afspraak maken voor een week later, dat gesprek moet onmiddellijk gebeuren. Niet iedereen krijgt zijn gevoelens zo maar in mooie zinnen gegoten. Daarvoor hebben wij hen begeleid."

Het project spoort de deelnemers aan na te denken over zichzelf, de mensen om hen heen en de natuur. Door de persoonlijke verhalen vervagen de grenzen tussen medewerkers en kansengroepen. Hier wordt iedereen medewerker van een positief project.

Op 4 juni stelden de dichters hun vlegelverzen voor in de Permeke. In een officiële voorstelling lazen dichters voor het eerst hun eigen werk voor. Verhalen over armoede en problemen, maar evenzeer verhalen over hoop, vriendschap en de kleine vreugdes van het leven. De verzen werden verspreid opgehangen doorheen heel de bibliotheek en zijn nog te bekijken tot 2 juli.

© 2008 - StampMedia - Carmen Van Oers