Het bedrijf Terrafugia brengt een vliegende auto op de markt: The Transition®. Vliegen we binnenkort allemaal met onze auto? "Het lijkt me uitgesloten dat vliegende auto's even populair worden als de auto nu", zegt prof. Werktuigkunde Dirk Vandepitte (KU Leuven) gematigd enthousiast.

De vliegende auto van Terrafugia zal iets meer dan 200.000 euro kosten. Niet meteen een bedrag dat iedereen zomaar op tafel kan leggen. “Hoe ver de prijs nog zakt in de toekomst is afhankelijk van de grootte van de productiereeks”, zegt prof. Vandepitte. “De techniek is een stuk ingewikkelder en er zullen meer veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Bovendien zal het brandstofverbruik veel hoger liggen dan bij een normale auto. Goedkoop zal het dus nooit worden.”

Volgens de professor staat de batterijtechnologie nog niet ver genoeg om een vliegende auto elektrisch aan te drijven. In dat opzicht is het maar goed dat niet iedereen de vliegmachine van Terrafugia tot zijn beschikking heeft. The Transition® verbruikt in de lucht bijna twintig liter benzine per uur.

Vervanging van de auto

"Ik denk niet dat er ooit een tijd komt waarin in stedelijk gebied evenveel gevlogen wordt als er nu wordt gereden met auto's. Zeker met het huidige model is daar geen ruimte voor", zegt de professor. De machine heeft volgens zijn Amerikaanse producent meer dan 500 meter nodig om op te stijgen. Maar met de komst van een toestel dat verticaal opstijgt, ontstaat er nieuw perspectief.

Toch ziet Vandepitte niet snel een stad vol vliegende auto's ontstaan. "Technisch gezien wordt vliegen met zo een toestel veel aantrekkelijker. Maar ik denk dat vliegende auto's vooral gebruikt zullen worden om verre afstanden af te leggen naar dunbevolkte gebieden. Want mocht iedereen een auto voor de deur hebben die verticaal kan opstijgen, dan rijst de vraag: wie mag erin vliegen? Als iedereen dat mag, ontstaan er natuurlijk gevaarlijke situaties. Bovendien is er in de lucht geen wegennet. Het lijkt me erg ingewikkeld om alles in goede banen te leiden."

Vrijheid

Met een futuristische bril op mogen we misschien dromen van een computersysteem waarop alle vliegende voertuigen zijn aangesloten. Een systeem dat ongelukken voorkomt. “Daarmee zou alles makkelijker te overzien zijn”, zegt de professor Werktuigkunde. “Maar daarmee boeten die vliegmachines wel aan vrijheid in. Meer nog dan auto's nu. En ik denk dat vrijheid net een reden is waarom mensen graag een auto willen die eveneens de lucht in kan. Want ook vandaag liggen computergestuurde auto's al heel moeilijk bij veel bestuurders.”

Nicheproduct

De kans lijkt groot dat de futuristische werelden van The Jetsons, Star Wars of Blade Runner uitblijven. Hoe gaan we die vliegende auto dan wel gebruiken? Dirk Vandepitte heeft zijn ideeën. “Ik zie een rijke Amerikaan voor me die naar zijn afgelegen ranch gaat en die een grote afstand overbrugt met een vliegende auto. Het kan natuurlijk ook als nicheproduct worden gebruikt. Bij een medische evacuatie bijvoorbeeld, maar dan is de machine geen gemeengoed. Op die manier zal het de auto niet vervangen.”

© 2013 - StampMedia - Silvester Klaasman


Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 04/12/2013