De Internationale Arbeidersorganisatie ILO verwacht dat het wereldwijde aantal jeugdwerklozen door de zwakke economische groei van slechts 3,2 procent voor het eerst in drie jaar weer zal stijgen. Ze voorspeelt een toename met met een half miljoen. Van de jongeren die wel een baan hebben, leeft 156 miljoen in armoede.

Het ILO verwacht dat er in 2016 wereldwijd 71 miljoen werkloze jongeren zijn. Dit houdt in dat van de hele beroepsbevolking tussen 15 en 24 jaar 13,1 procent werkloos zal zijn. In 2015 was dat slechts 12,9 procent van de beroepsbevolking tussen 15 en 24 jaar. Ook in 2017 voorspelt de organisatie een hoge jeugdwerkloosheid.

Concreet verwacht het ILO dat de jeugdwerkloosheid in de opkomende industrielandenlanden, zoals China, India en Rusland, zal stijgen tot 13,7 procent (in totaal 53,5 miljoen jeugdwerklozen) in 2017. Ter vergelijking: in 2015 was slechts 13,3 procent (52,9 miljoen jeugdwerklozen) van de jeugdberoepsbevolking werkloos.

Het is het ergst gesteld in Centraal- en West-Azië: daar zal 17,5 procent werkloos zijn; in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied 17,1 procent.

Minder dan 3,10 dollar per dag

Een ander groot probleem is dat een grote groep jongeren uit ontwikkelingslanden en opkomende industrielanden in armoede leven, zelfs als ze een baan hebben.

Wereldwijd moeten 156 miljoen werkende jongeren rondkomen met minder dan 3,10 dollar - ongeveer 2,75 euro - per dag. Het schrijnendst is dit probleem in Sub-Sahara Afrika, daar leeft bijna zeventig procent van de werkende jeugd in armoede.

Wereldwijd bestaan er bovendien grote verschillen tussen het aantal jonge vrouwen en jonge mannen die werken. In 2016 werkte wereldwijd 53,9 procent van de jonge mannen en slechts 37,3 procent van de jonge vrouwen. Vooral in Zuid-Amerika, de Arabische landen en Noord-Afrika is het verschil groot: daar werken gemiddeld 31,8 procent meer jonge mannen dan jonge vrouwen.

Economische migratie

Hoge werkloosheid, gevoeligheid voor werkende armoede (mensen die een job hebben en toch in armoede leven) en een gebrek aan kwalitatieve werkgelegenheid zijn belangrijke factoren die aanzetten tot economische migreren.

In 2015 wilden wereldwijd twintig procent van de jongeren migreren. De grootste groep jongeren (38 procent) daarvan is te vinden in Sub-Sahara Afrika, Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. In Oost-Europa wil 37 procent migreren om degelijk betaald werk te vinden.

Door de alarmerende stijging van de jeugdwerkloosheid en het al even verontrustend hoog aantal jonge mensen die werken, maar nog steeds in armoede leven, geeft aan dat het moeilijk zal zijn om de wereldwijde doelstelling om de armoede te eindigen in 2030 te behalen, aldus het ILO.

België

In tegenstelling tot de stijgende jeugdwerkloosheidscijfers wereldwijd, daalt de jeugdwerkloosheid in België. Tussen juli 2015 en juli 2016 daalde de Vlaamse jeugdwerkloosheid met 2,4 procent, de Brusselse met 11,6 procent en de Waalse met 10,6 procent. De jeugdwerkloosheidgraad blijft echter enorm hoog: 19,13 procent in Vlaanderen en 22 procent in Brussel.

© 2016 – StampMedia – Iris De BondtDit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 25/08/2016