Op 8 maart 2012, Internationale Vrouwendag, wordt traditioneel het verschil tussen mannen en vrouwen in de verf gezet. Anke Van dermeersch (VB) benadrukt met een nieuwe organisatie en boek het verschil tussen westerse en islamitische vrouwen en pleit ervoor dat moslima's zich aanpassen.

Dinsdag 6 maart werd, na een ophefmakende mediacampagne met onder andere de 'boerka-bikini'-foto van de dochter van Filip Dewinter, het initiatief Vrouwen Tegen Islamisering definitief gelanceerd. Het idee voor deze specifieke vrouwenorganisatie ontstond uit de opvatting dat vrouwen het eerste slachtoffer zijn van een steeds sterker wordende islam. Volgens Vlaams Belang-senator Van dermeersch gaat het niet alleen om moslima's want ook Vlaamse en Westerse vrouwen voelen zich gedwongen anders te leven door islamitische regels en voorschriften.

Tegelijk met de oprichting van de organisatie brengt Van dermeersch het boek Hoer noch slavin: vrouwen en islam uit. Het boek is geformuleerd als een aanklacht tegen de vrouwonvriendelijke islam en wil met stellingen en interviews aantonen dat de religie vrouwen vernedert en discrimineert. "Een noodzakelijk boek, want een gewaarschuwd vrouw is er twee waard", eindigt de schrijfster haar persvoorstelling.

Aanpassen

Om de waardigheid en vrijheid van de vrouw te verdedigen tegen de bedreiging van de islam, vraagt de organisatie dat moslims zich aanpassen aan de Europese samenleving. Als vrouwenorganisatie wordt er extra gefocust op de moslima's. "Ik hoop dat moslima's mijn boek lezen en beseffen dat zij er baat bij hebben om de kansen te grijpen die de westerse samenleving biedt. Daarom krijgt elke moslima die mij haar hoofddoek geeft een gratis exemplaar van mijn boek. Zolang de voorraad strekt", zegt Van dermeersch.

Wisselwerking

De vrouwenorganisatie Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen (IVCA) neemt een totaal andere houding aan. Waar Van dermeersch een aanpassing van één cultuur vraagt, pleit de organisatie voor een uitwisseling van gebruiken en waarden tussen culturen. "Wisselwerking – de wereld in één huis – maakt onze rijkdom." Volgens projectmedewerkster Lisbeth Schotte bestaat er geen ideale cultuur en biedt het centrum de mogelijkheid aan vrouwen met verschillende achtergronden om samen te komen. "We willen de angst voor 'de andere' wegnemen door te focussen op gelijkenissen want uiteindelijk vertonen vrouwen meer overeenkomsten dan dat ze van elkaar verschillen."

© 2012 - StampMedia - Daniëlle Raeijmaekers


Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 08/03/2012