© J-J. Bernard / Handicap International

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag doet Handicap International een oproep voor meer aandacht voor vrouwen en meisjes met een handicap. Het ultieme doel is hen te voorzien van meer zorg en gelijkheid. Ook in het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen in 2015 werd dit thema al opgenomen, maar verdere sensibilisering is aangewezen.

Het laatste rapport van de Verenigde Naties over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) dateert uit 2015, maar heeft een duidelijk standpunt over de behandeling van vrouwen met een handicap. De genderongelijkheid moet worden weggewerkt en onderwijsfaciliteiten moeten meer oog hebben voor onder andere mensen met een beperking, luidt het. Omwille van hun beperking worden deze vrouwen vaker het slachtoffer van discriminatie, wat onder meer resulteert in een hoger analfabetisme- en werkloosheidscijfer voor deze groep.

Geweld bij kwetsbare vrouwen

Handicap International meldt dat een op de drie vrouwen minstens een keer in haar leven slachtoffer zal worden van fysiek, psychologisch of seksueel geweld. Vrouwen met een handicap zijn nog kwetsbaarder voor onder andere huiselijk en seksueel geweld. Ze worden vaak gezien als weerloos en hebben in het alledaagse leven hulp nodig van naasten. Hiernaast zijn er ook cijfers vrijgegeven over geweld bij kinderen met een handicap: bij hen ligt het risico om slachtoffer van geweld te worden drie- tot viermaal hoger dan bij de rest van hun leeftijdsgenoten.

© Wendy Huyghe / Handicap International

Projecten in ontwikkelingslanden

In een aantal ontwikkelingslanden spant Handicap International zich al meer dan 25 jaar in, door middel van een twintigtal projecten, om het vrouwen- en kindergeweld te reduceren. De projecten worden ondersteund door verschillende organisaties die zich inspannen voor mensen met een handicap, maar ook door feministische organisaties. Ze ijveren voor meer psychologische ondersteuning en een betere opleiding voor deze vrouwen, maar ook voor sensibilisering rond de problematiek.

vorige volgende