Mannen en vrouwen gedragen zich niet op dezelfde manier in het verkeer. Zo zijn mannelijke automobilisten vaker betrokken in ernstige ongevallen dan vrouwen. Ook rijden vrouwen over het algemeen minder vaak en nemen ze minder risico's in het verkeer dan mannen.

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) meldde eerder deze week dat het aantal verkeersdoden in ons land vorig jaar met 3,8 procent is toegenomen in vergelijking met 2010. Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag brengen ze nu een dossier naar buiten dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in het verkeer blootlegt.

Bijna twee derde (65,3 procent) van de personen die betrokken zijn bij een letselongeval, zijn mannen. Slechts 19 procent van het aantal dodelijk verongelukte bestuurders is een vrouw. Dit verschil is nog opvallender bij jonge chauffeurs: tussen 18 en 24 jaar zijn mannen bijna vier keer meer betrokken bij een dodelijk verkeersongeval dan vrouwen.

Mannen durven meer

Jongens nemen meer risico’s in het verkeer dan meisjes. Zij hechten meer belang aan een 'sportieve rijstijl' en plegen meer verkeersovertredingen. Vrouwen rijden ook minder vaak en minder snel dan mannen. Uit de attitudemeting van het BIVV (2009) blijkt dat het aandeel mannelijke bestuurders (64 procent) dat bekent wel eens 70 km per uur te rijden in de bebouwde kom hoger ligt dan het aandeel vrouwelijke bestuurders (48 procent).

Ook op vlak van rijden onder invloed blijken mannen meer risico's te nemen. Het aandeel mannen die na een drankje achter het stuur kruipt ligt 2,6 keer hoger dan het overeenkomstig aandeel bij vrouwelijke bestuurders. Vrouwen zijn ook vaker bereid om zich als Bob op te geven.

Samen naar 0 verkeersdoden

Voor 2020 mikt de Europese Commissie op een halvering van het aantal slachtoffers ten opzichte van 2010. Ook de Verenigde Naties hebben de periode 2011- 2020 uitgeroepen tot de Decade of Action for Road Safety. Volgens het BIVV moeten veel weggebruikers hun gedrag aanpassen om deze ambitieuze doelstellingen waar te maken. Met hun Go For Zero - charter wil het instituut burgers, organisaties, bedrijven en media verbinden en hen ertoe aanzetten om actie te ondernemen. Zo hoopt het BIVV het aantal verkeersslachtoffers in ons land drastisch terug te brengen.

© 2012 – StampMedia – Katrijn Leemans


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 08/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem op 08/03/2012