Iedereen heeft recht op waardig werk en een waardig loon. Helaas is de realiteit anders, want wereldwijd moeten miljoenen werknemers daarvoor vechten. Onder de naam ‘Waardig werk werkt’ organiseren de stad Antwerpen en 11.11.11 gratis workshops voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs.

Om het in de woorden van Koffi Annan te zeggen: “Het beste middel tegen armoede is werk en de beste weg naar economisch en sociaal welzijn is waardig werk.” Om deze problematiek meer aandacht te geven werd via een Belgisch samenwerkingsverbond de Campagne Waardig Werk opgestart. Wereldwijd staan de rechten van werknemers onder druk. Bedrijven zijn steeds op zoek naar de goedkoopst mogelijke productie en beschouwen werknemers als iets waar ze op kunnen besparen. Via deze weg wil men een politiek eisenprogramma realiseren dat waardig werk zijn verdiende plaats geeft in o.a. de Millenniumdoelstellingen en het beleid van internationale organisaties.

Interactief in het Ecohuis

In het kader van deze campagne zullen in het Ecohuis in Antwerpen van 12 januari tot 6 februari meer dan duizend leerlingen van veertien Antwerpse scholen deelnemen aan een reeks workshops rond waardig werk. De bedoeling is om jongeren ervan bewust te maken dat waardig werk de motor vormt voor zelfontwikkeling en armoedebestrijding. De leerlingen nemen eerst deel aan een interactief spel dat als inleiding dient op de workshop. Maartje Coolen van de educatieve dienst van 11.11.11 laat zien hoe de leerlingen tijdens dit parcours kennis maken met vijf verschillende aspecten van waardig werk. “De thema’s gaan over informele economie, het loonverschil tussen mannen en vrouwen, kinderarbeid, het recht op vereniging en sociale bescherming. Bij elk thema moeten de leerlingen een opdracht uitvoeren en als ze dat goed doen, krijgen ze een stempel. Op het einde van het parcours komen ze aan bij het interimkantoor. Als ze vijf stempels hebben behaald, mogen ze daar gaan solliciteren. Elke dag maken de jongeren er kans op een dagloon van anderhalve euro. Hiermee willen we de jongeren confronteren met het feit dat de helft van alle werkende mensen in de wereld minder dan twee dollar per dag verdient,” zegt Coolen.

Workshop ‘Werk op het spel’

Na dit spel start de workshop waarin de leerlingen samen op zoek gaan naar maatregelen die genomen kunnen worden om overal en voor iedereen van waardig werk een realiteit te maken. De leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld en elk groepje vertegenwoordigt een bepaald land. Tijdens de workshop moeten de leerlingen kaartjes verzamelen. Hoe meer ze er hebben, hoe meer maatregelen hun land neemt om zijn werknemers waardig werk met een waardig inkomen te verzekeren. Om de missie te doen slaan, moeten alle landen samen voldoende maatregelen hebben getroffen. Zowel de leerlingen als de groepjes moeten daarom onderling goed samenwerken. Solidariteit tussen werknemers en tussen landen is dus van het grootste belang.

Voor meer informatie over Waardig Werk:
www.waardigwerk.be - www.detijdloopt.be

Het interactieve parcours kan ook uitgeleend worden. Voor meer info kunt u terecht bij 11.11.11.

© 2009 – StampMedia – Astrid Boost