© Richard Sapo

De Democratische Republiek Congo vierde op dinsdag 30 juni de 60ste verjaardag van haar onafhankelijkheid. Een herdenking die niet alleen in het teken stond van een brief van koning Filip gericht aan Congolees president Felix Tshisekedi, maar ook van de spanning tussen de Cap-coalitie (Coalition Cap pour le Changement, CACH) van de regerende partij van Tshisekedi en het Gemeenschappelijk Front voor Congo (FCC) van voormalig president Joseph Kabila. Bovendien sloeg de Covid-19-pandemie ook in Congo toe, met 150 overlijdens in 13 provincies tot gevolg.

Het is een primeur in de geschiedenis van België: koning Filip sprak in een brief aan president Tshisekedi van de Democratiche Republiek Congo (DRC) zijn "diepste spijt uit voor de wonden" die tijdens de Belgische koloniale periode in de DRC zijn toegebracht. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land, schreef koning Filip: “Ten tijde van de Onafhankelijke Congostaat (Toen dit Afrikaanse grondgebied eigendom was van de voormalige koning Leopold II nvdr) werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen”, aldus koning Filip, die sinds 2013 koning van België is.

Moeilijke koloniale periode

“Gedurende de daaropvolgende koloniale periode (de Belgisch Congo-periode van 1908 tot 1960, nvdr) werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht” voegde hij eraan toe. "Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving”. De vorst bevestigde zijn inzet om alle vormen van racisme te bestrijden: “Ik zal blijven strijden tegen alle vormen van racisme. Ik moedig de reflectie aan die in ons parlement wordt aangevat om definitief met het verleden in het reine te komen.”

Toespraak van Félix Tshisekedi

Het Congolese staatshoofd, Félix Tshisekedi, bracht een eerbetoon aan de onafhankelijkheidsvaders ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de toetreding van zijn land tot de groep van nationale soevereine staten. En hij verhief zestig jaar later, de allereerste president van de republiek, Joseph Kasa-Vubu, tot 'nationale held'. Tshisekedi sprak naar aanleiding van het nieuws van de afgelopen twee weken over justitiële hervormingen duidelijk zijn verzet uit tegen elke hervorming die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht schendt.

Ebola en Covid-19

Wat de pandemie van Covid-19 betreft, blijft de Congolese regering de situatie nauwlettend opvolgen. Het staatshoofd heeft op 24 maart de gezondheids-noodtoestand uitgeroepen en die daarna met 15 dagen verlengd. Hij stelde ook dokter Jean-Jacques Muyembe aan als hoofd van een corona-respons-comité. Beter nieuws was er op vlak van de ebola-uitbraak: Dr. Eteni Longondo, minister van Volksgezondheid deelde mee dat de uitbraak in het oosten van Congo sinds 25 juni jongstleden als uitgeroeid wordt beschouwd.

vorige volgende