Alexandre Castanheira werkt als conflictmanager aan de Vredesuniversiteit van Namen. Hij werkt voornamelijk met sociale werkers en volwassenen die in contact komen met jongeren. Tijdens
YoungPress.eu bestudeert hij in de workshop ‘Labeling en vooroordelen’ de impact van bevooroordeelde media.

Castanheira meent dat nieuws altijd bevooroordeeld is. “Het gaat om onze eigen perceptie. Men praat ook niet over de werkelijkheid zelf, maar over onze waarneming van de realiteit. Iedereen benadert altijd alles vanuit een persoonlijk standpunt en heeft daardoor een bevooroordeelde kijk op de realiteit.”

Opinies versus feiten

“De mate waarin mensen gevoelig zijn aan bevooroordeelde media, verschilt van persoon tot persoon. Iedereen reageert anders. Mensen hebben verschillende gedachtes en emoties en een verschillend geloof en verleden”, zegt Castanheira. “Door mensen op te leiden en de verschillen tussen opinies en feiten aan te leren, zullen ze stapsgewijs meer door die façade kunnen kijken en minder bevooroordeeld zijn. Helaas wordt dat verschil in opleidingen maar in beperkte mate aangeleerd.”

Diversiteit aan nieuws

Castanheira is niet uitgesproken tegen of voor de opkomst van online media. “Sociaalnetwerksites bieden een grote diversiteit aan nieuws. Ze reiken meer uiteenlopende informatie aan dan de traditionele media. Het is inderdaad moeilijk het belangrijkste uit die grote stroom aan nieuws te filteren. De journalist van tegenwoordig moet zowel de onderzoeksjournalistiek als de massa-informatie van de sociaalnetwerksites, zoals Twitter, beheersen.”

Bewustmaking

“Jongeren bewust maken van de bevooroordeelde opinies van de media is moeilijk, maar niet onmogelijk”, denkt Castanheira. “We moeten de verschillende bronnen waarover we beschikken nuttig gebruiken. Het is belangrijk om zowel de traditionele media als de sociaalnetwerksites in de gaten te houden, te bestuderen en te vergelijken.”

Op de vraag of jongeren van tegenwoordig werkelijk geïnteresseerd zijn in de nieuws- en opinievorming van de media blijft hij optimistisch. “Natuurlijk is niet iedereen geïnteresseerd, maar het is toch noodzakelijk dat jongeren het fenomeen erkennen.”

Castanheira meent dat we de problematiek niet kunnen vermijden, maar wel moeten beseffen dat media nu eenmaal bevooroordeeld zijn. “Pas dan kunnen jongeren leren door de gekleurde informatie heen te kijken.”

YoungPress.eu was een samenwerking van Evens Foundation en StampMedia.
Meer info vind je op de website www.youngpress.eu.
Voor de volledige fotoreportage surf je best naar de bijhorende flickr.

© 2011 - StampMedia – Lynn Symons, foto: Vincent Tillieux