Op zaterdag 21 januari vond in het Antwerpse Provinciehuis een conferentie plaats over de samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Associatie Universiteiten en Hogescholen Antwerpen (AUHA) en de Marokkaanse Diaspora. Er werden plannen gesmeed om nauwer samen te werken.

Mohamed Bouziani van Imane besprak het doel van de projecten. Om deze projecten te realiseren zijn zowel middelen maar vooral kennis essentieel. Hiervoor was een voorafgaande studie noodzakelijk en vanzelfsprekend. Imane wil gezondheid en welzijn bevorderen, het onderwijs verbeteren en kennisoverdracht stimuleren. Daarbij zorgt Imane voor financiële ondersteuning. Aan de hand van de samenwerking met de wetenschap hebben ze olijfboomgaarden, honing- en kippenkwekerijen kunnen stichten. Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur, zoals koelruimtes. Imane bevordert ook de sociale cohesie door deelname aan jaarlijkse festivals zoals jaarmarkten en sportactiviteiten.

Tapijten weven

Tamtam Gogo, vertegenwoordigd door Mina Esabri, kwam ook met verscheidene ideeën naar voren. Ze houden zich bezig met allerlei nationale en internationale activiteiten. Nathalie Hunicks geeft bijvoorbeeld wekelijks Nederlandse lessen in een moskee in Deurne voor Marokkaanse vrouwen. Het doel van Tamtam Gogo is dat ze het maatschappelijk isolement willen doorbreken door middel van ontmoetingen. Ze werken samen met de stad Al Hoceima, gelegen in het noorden van Marokko. Hier zijn ook vrouwenverenigingen die deze vrouwen in Al Hoceima de kans geven om hun talenten te tonen, zoals bijvoorbeeld het weven van tapijten.

Uitwisselen van expertise

Hogescholen Artesis en Karel De Grote bespraken de uitwisseling van expertise. Aan de hand van wederzijdse bezoeken aan onderwijsinstellingen in Nador en Oujda (Marokko) en Antwerpen kunnen studenten en docenten zien hoe het onderwijs verschilt in de beide landen. Zes studenten van de hogescholen die de studierichting lerarenopleiding volgen, gaan op stage in de Marokkaanse bergdorpen. Deze studenten observeren de scholen en participeren actief tijdens de lessen, zoals de input van studentenactiviteit en -creativiteit en ook ondersteuning van de lokale onderwijsteams. Het doel van dit project is dat de Belgische studenten zich aanpassen aan de bevolkingen hun taal- en multiculturele competenties vergroten. Dit kan een geslaagde project worden aan de hand van de samenwerking van de partners die hun bekwaamheid tonen en ermee aan de slag gaan.

Al Hoceima

De gemeente Sint-Niklaas heeft dan weer samengewerkt met Al Hoceima. Ze hielden zich bezig met het identificeren van de bezigheden van jongeren. Daaruit kwamen drie activiteiten van jongerenverenigingen naar voren: artistiek, sport en cultuur. Het idee kwam er om jongeren te laten kennismaken met het sociale leven in Al Hoceima en met de rifculturen. Uitgangspunt is om ongeveer 20 jongeren van een gekleurde mix tussen 18 en 25 jaar zeven dagen op pad sturen in Al Hoceima. Het belangrijkste is dat het een uitwisseling in twee richtingen is.

Kracht van culturele diversiteit

Het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen wil dan weer culturele diversiteit als krachtig middel inzetten om samen te werken. Bij basisscholen wil men leermaterialen ontwikkelen en uitwisselen, om aan te tonen hoe de scholen hier in België lessen geven of volgen en hoe het in Marokko gaat. Bij secundaire scholen is het uitgangspunt eerder om leerlingen uit Marokko en Antwerpen met elkaar te laten kennismaken. Wat vooral duidelijk werd op deze conferentie is dat de organisaties samen plannen willen uitwerken. Jeugdwelzijnswerker uit Borgerhout Nadia Alliet zegt het als volgt: "Wij zijn geen concurrentie maar concullega's en kunnen elkaar veel leren. Op deze conferentie worden zaadjes gepland die kunnen uitgroeien tot succesvolle projecten."

© 2012 - StampMedia - Mariem Chaoui


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 26/01/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 26/01/2012