De Artesis Hogeschool in Antwerpen opende op 12 maart 2012 het geboortehuis Novo Vida in Merksem. Studenten vroedkunde leren er onder begeleiding hoe ze zwangere vrouwen en kersverse ouders begeleiden. De diensten zijn gratis en richten zich in eerste instantie op kansarme ouders.

Novo Vida informeert mensen voor en na de bevalling. Gezondheidspromotie en borstvoedingsbegeleiding zijn centrale punten op de agenda.

Drempels

Uit studies blijkt dat allochtonen en kansarmen vragende partij zijn voor het initiatief. "Wij hebben veel aandacht voor preventieve gezondheidszorg in de stad. Vooral voor mensen die er moeilijk toegang toe hebben, zoals allochtone vrouwen met een laag inkomen", zegt de Antwerpse OCMW-voorzitter Leen Verbist.

"Kansarmen die de stap naar een ziekenhuis niet durven zetten, kunnen hier terecht. De studenten die hier actief zijn verlagen de drempel om medische zorg te zoeken", zegt Pascale De Groote, waarnemend algemeen directeur van de Artesis Hogeschool.

Iedereen wint

"Studenten doen praktijkervaring op en we helpen de kansarme allochtonen in de omgeving, dat is uniek", zegt Richard Sleeckx, departementshoofd gezondheidszorg.

De studenten vroedkunde zijn alvast blij met de oprichting van het geboortehuis. "Het praktische aspect is een meerwaarde voor onze opleiding", zegt tweedejaarsstudent Jolien Vets.

© 2012 - StampMedia - Ilkan Demir


Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 13/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 13/03/2012