Een dertigtal leden van de Koerdische gemeenschap van België betoogden woensdagnamiddag op de Antwerpse Groenplaats. Ze herdachten de arrestatie van Abdullah Öcalan, Koerdisch volksleider en oprichter van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die sinds 1999 vast zit.

Öcalan zit sinds 1999 vast in eenzame opsluiting op het gevangeniseiland Imrali in Turkije. Hij werd gearresteerd omwille van zijn rol in de Koerdische onafhankelijkheidsbeweging en kreeg de doodstraf, maar die werd nooit uitgevoerd omdat Turkije de doodstraf in 2002 afschafte. De laatste jaren werd Öcalan het contact met zijn advocaten ontzegd.

De betogers brachten spandoeken mee waarop onder meer “Nee tegen oorlog” en “Geen dictator in Turkije” stond te lezen. Ze ijverden voor de vrijlating van Öcalan en een vreedzame oplossing voor Koerdistan. De betoging in Antwerpen past binnen een groter internationaal protest dat vorige week zo’n vijftienduizend mensen op de been bracht in Straatsburg.

De betogers noemen het gevangenschap van Öcalan een schending van de wetten van Turkije en van de regels van de Raad van Europe, waar Turkije lid van is. De Europese stilte vinden ze onbegrijpelijk.

Öcalan riep de PKK in 2015 op om zich te ontwapenen. Ondertussen houdt hij vredesgesprekken met de Turkse regering en gaan alle campagnes verder om Öcalan te bevrijden.

© - 2017 - StampMedia - Shana Ludikhuyze

---

Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 15/02/2017