Het Belgisch kampioenschap artistieke gymnastiek zal gewoon plaatsvinden in Malmedy, ondanks het geschil tussen de Waalse en de Vlaamse turnfederatie op het BK ritmische gymnastiek van eind april.

Op 11 en 12 mei organiseert de Waalse gymnastiekfederatie (FfG) het Belgisch kampioenschap artistieke gymnastiek. De beste turners en turnsters van het land zullen het in Malmedy tegen elkaar opnemen. In het weekend van 27 en 28 april gingen op het BK ritmische gymnastiek niet alleen de gymnasten, maar ook de turnfederaties zelf de strijd met elkaar aan. De onenigheid ontstond nadat het gelijkheidsbeginsel tussen Waalse en Vlaamse juryleden doorbroken werd.

"Wat er op het BK ritmische gymnastiek gebeurde, is een uitzonderlijke situatie", reageert Jean Herrel, organisatiecoördinator bij Gymfed. "De beslissing om slechts vier en niet zes Franstalige juryleden te laten aantreden, kwam er omdat er maar tien Waalse gymnasten zich wisten te selecteren voor het BK, in tegenstelling tot tweeënzestig Vlaamse. Op het BK artistieke gymnastiek zullen er eveneens minder gymnasten uit het Franstalig landsdeel aanwezig zijn, maar is het aantal toch meer in verhouding dan bij de ritmische discipline. Om die reden zullen er dit weekend wel evenveel Waalse als Vlaamse juryleden voor de punten zorgen."

Overkoepelend orgaan

Net als de meeste andere sporten, beschikt de gymnastiek over een overkoepelend Belgisch orgaan. Die Koninklijke Belgische Turnbond (KBT) bestaat uit bestuursleden van zowel Gymfed als FfG en komt enkel bij internationale aangelegenheden in actie. De werking en organisatie van de wedstrijden binnen de landsgrenzen liggen volledig in handen van de Vlaamse en de Waalse vleugels.

De tijd waarin België rijk was aan unitaire sportfederaties ligt voorgoed achter ons. Sinds juni vorig jaar, toen ook de Koninklijke Belgische Hockey Bond opsplitste, bestaan er geen nationale sportbonden meer zonder dochterfederaties per gemeenschap. De communautaire spanningen in de politiek hebben dus ook hun weg naar de sport gevonden.

De toekomst van Belgische kampioenschappen

Is wat er gebeurde op het BK ritmische gymnastiek een voorbode van het einde van alle Belgische kampioenschappen? Volgens de coördinator van artistieke turnwedstrijden Jean Herrel niet. "Het is de eerste keer dat we op dit soort communautaire problemen stoten", zegt hij. "Doorgaans verloopt de samenwerking met de FfG erg vlot. Daarom denk ik dat we dit geschil snel achter ons zullen kunnen laten en samen vooruit kunnen kijken naar de lange en mooie toekomst die de Belgische kampioenschappen tegemoet gaan."

Dat klinkt als muziek in de oren van de 17-jarige Tine Van Assche, die een van de gegeerde plaatsjes op het BK artistieke gymnastiek wist te bemachtigen. De turnster van Koninklijke Turnkring Lyra Lier zou het betreuren mocht er in de toekomst geen nationale competitie meer georganiseerd worden. "Het BK is steeds de bekroning op het wedstrijdseizoen. Pas wanneer je ook tegen de Waalse meisjes gestreden hebt, weet je hoe goed je echt bent. Dit is het laatste jaar dat ik aan wedstrijden zal deelnemen. Ik ben dan ook opgelucht dat door de heibel op het BK ritmische gymnastiek dat van artistieke niet op de helling is komen te staan."

© 2013 - StampMedia - Paulien Henkens


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 10/05/2013