reacties (1)Op zaterdag 1 oktober organiseerde de Limburgse afdeling van de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM) een publiek debat. Het vond plaats in de stadsschouwburg van Genk en handelde over het verdoven van schapen tijdens het Offerfeest.

Het debat werd ingeleid door de documentaire 'Het Offerfeest: is verdoving een stap te ver?' van Rachida El Garani. "Ik vind beeldvorming zeer belangrijk", vertelt de documentairemaakster. "Ik wil vechten tegen het verkeerde beeld dat er bestaat van het Offerfeest. De reguliere media tonen enkel het bloed. Dat is een aanval op een religieuze, sociale traditie van de islam."

GAIA en het Vlaams Belang

De documentaire laat enkel figuren uit de moslimwereld aan het woord, met uitzondering van de Antwerpse schepen voor Dierenwelzijn Luc Bungeneers (Open VLD) en de voorzitter van de dierenrechtenorganisatie GAIA Michel Vandenbosch. Verder gaat El Garani niet op zoek naar de publieke opinie die er heerst omtrent het Offerfeest. Bovendien laat de regisseur het tot drie keer toe dat iemand de agenda van GAIA vergelijkt met die van het Vlaams Belang. De beoordeling 'niet objectief' zou een understatement zijn in de analyse van deze documentaire.

Dialoog

Het debat wilde 'de dialoog tussen mensen van verschillende achtergronden, culturen en geloofsovertuigingen stimuleren'. Buiten mij bleken er helaas slechts drie andere blanke gezichten aanwezig: Michel Vandenbosch, journalist Chris Nelis en de technicus van de schouwburg. Van bruggen bouwen tussen gemeenschappen en een dialoog starten met ongelovigen, was dus geen sprake.

Met of zonder expertise

Het panel bestond uit Khalid Assecour (SP.A), schepen voor Nutsvoorzieningen, Cultuur en Wijkfocus van Houthalen-Helchteren, GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en urgentiearts Mouloud Kalaai van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. Ik concludeerde tot mijn grootste spijt dat Assecour geen deel uit maakte van het debat omwille van een expertise over verdoving tijdens het slachten van dieren, maar alleen omwille van zijn identiteit als moslim.

Een politicus onwaardig

Van een volksvertegenwoordiger kan men verwachten dat hij de hele samenleving vertegenwoordigt. Het populistisch terugvallen in de identiteit van moslim wanneer er een thuismatch gespeeld wordt, betekent als een democratisch verkozene verraad aan de kiezer. Zulke praktijken zijn een politicus onwaardig.

Wanneer ik luidop mijn bezorgdheid uitte, snauwde Assecour geïrriteerd dat ik mij niet te bemoeien heb met de islam. "En dat de wetgeving zich ook niet moet inlaten met religie." Ik zie het omgekeerd: religie heeft niets te zoeken in de wetgeving. Het betreft hier dierenwelzijn en niet godsdienstvrijheid.

Neurofysiologie van een schaap

De neurofysiologie van een schaap behoort niet tot de expertise van een urgentiearts. Dr. Kalaai beweerde dat het doorsnijden van de hals van het schaap tijdens een rituele slachting minder pijn doet voor het dier dan wanneer het verdoofd is. De discussie verviel in een infantiel welles-nietesspel tussen Vandenbosch en dr. Kalaai.

Ik wist al eerder dat rationaliteit en religie niet altijd hand in hand gaan. De kluchtige poging om 'moslimintelligentsia' de slachtmethode zonder verdoving als neurofysiologisch humaan voor te stellen, is mij echter een brug te ver.

Agressief

Ik betreur het dat de discussie over humaan slachten overschaduwd werd door populistische uitspraken omtrent godsdienstvrijheid. Tijdens de avond vielen agressieve woorden als 'rechten opeisen', 'wij en zij', en 'onze religie wordt bedreigd', vermomd als een democratisch debat.

Zaterdag 1 oktober stierf mijn naïviteit een stille dood in de schouwburg te Genk. Bruggen bouwen tussen bunkers is immers onmogelijk.

© 2011 - StampMedia - Christoffer Allegrezza


Reacties (1)

de redactie

Maandag 03 oktober 2011
Belangrijke rechtzetting betreffende het debat rond het Offerfeest in het Cultureel Centrum Genk op zaterdag 01/10/2011.

Beste lezers,
In het krantenartikel in uw krant, Het Belang van Limburg, dat verschenen is op maandag 03/10/2011, kan u lezen dat ik een uiteenzetting heb gegeven voor de start van het debat, rond het slachten volgens de joodse en islamitische ritus, over de anatomie van het zoogdier in het algemeen en de fysiologie van pijnsensatie. Ik heb hiervoor een recente ( geen verouderde) dia gebruikt en heb aan de hand daarvan aangetoond dat het anatomisch en fysiologisch onmogelijk is dat er pijn kan ervaren worden wanneer het dier op professionele wijze gekeeld wordt. De hersenen (waar het pijncentrum ligt) wordt op die manier losgekoppeld van de rest van het lichaam. Dit is basisbiologie.

Ik heb dit zowel in het Nederlands als in het Arabisch uitgelegd om er voor de aanwezige moslims op te wijzen dat het kelen een professionele aangelegenheid is die enkel mag uitgevoerd worden door mensen die daarvoor een bekwaamheidsattest hebben.
Ik heb in mijn uiteenzetting namens onze organisatie de hand gereikt naar Gaia en andere organisaties die begaan zijn met dierenbescherming en ik heb verwezen naar ons aankomend project nl: Een hart voor mens en dier.
Er is tijdens de hele avond noch door de voorstanders noch door de tegenstanders een wetenschappelijk onderzoek met referenties en onderzoeksresultaten aangehaald.
Mijn uiteenzetting en het debat zijn op mijn vraag volledig opgenomen op tape om misverstanden achteraf te vermijden en kan bekeken worden via ons secretariaat.

Dr. Mouloud Kalaai Regioverantwoordelijke:
Voem-vzw met een hart voor mens en dier
http://www.voem-vzw.be
secretariaat@voem-vzw.be

Plaats een reactie