Skiclub Zondal uit Deurne is het slachtoffer geworden van een deal tussen Studio 100 en de stad Antwerpen om op Ruggeveld het waterpark Plopsaqua aan te leggen. Ondertussen krijgt concurrent Aspen in Wilrijk wél de kans een nieuwe sneeuwbaan van zestien miljoen euro te bouwen.

Antwerpen heeft twee skiclubs: Zondal (Deurne) en Aspen (Wilrijk). Ze leven al decennia in gezonde concurrentie met elkaar. “In augustus 2016 bevestigt schepen van Sport, Ludo Van Campenhout (N-VA), nog dat wij broederlijk naast elkaar kunnen blijven bestaan”, zegt Jef De Clerck, bedrijfsleider van de bvba Zondal, eigenaar van de infrastructuur.

“Vandaag staat onze skiclub met bijna zevenhonderd leden op straat. Op onze plek komt er een nieuw Plopsabad. Iets verderop in Wilrijk is Aspen gestart met de bouw van een nieuwe accommodatie. Het voorstel om met de leden van Zondal naar Wilrijk te verhuizen is commercieel voor onze vzw niet haalbaar.”

Investeerder?

In maart 2009 keurde de provincie Antwerpen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Ruggeveld-Silsburg met een 250 meter lange indoorskipiste, een ijsschaatsbaan, een sporthal en een openluchtzwembad definitief goed.

In 2011 organiseerde het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa) een marktverkenning om geïnteresseerde investeerders voor de nieuwe skipiste op Ruggeveld te polsen. Een ondernemer, die zich niet in de discussie wil mengen en uit voorzorg daarom liever anoniem wenst te blijven, bood zich aan. “Daarop vonden er twee vergaderingen plaats op het kabinet van sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA)”, zegt Jef De Clerck. “Behalve ikzelf waren onder meer ook de nieuwe investeerder, AG Vespa en een architect aanwezig. Een keer hebben we ook met Rob Van de Velde (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling, vergaderd.”

Rob Van de Velde (N-VA) ontkent dat Zondal over een investeerder beschikte. “Niemand heeft zich als dusdanig bij de stad aangediend. Wij zeggen de concessie met Zondal op omdat er al een betere optie voor handen was en Plopsaqua belangstelling voor Ruggeveld toonde. Wanneer de werkzaamheden aan het waterpark starten, kan ik niet zeggen. Nog een aantal procedures moet worden doorlopen.”

De anonieme investeerder repliceert korzelig. “Begin vorig jaar waren we samen met Jef De Clerck ervan overtuigd dat we op Ruggeveld een nieuwe skipiste mochten bouwen. In mei 2016 hadden we nog een gesprek met schepen Van de Velde maar toen bleek er ruis op de lijn te zitten. We hebben gevraagd om verder te praten maar tevergeefs.”

Voorkeur voor Aspen

Tijdens de tweede vergadering op het kabinet van Van Campenhout in oktober 2014 besloten de deelnemers na de verkenningsronde ook een marktbevraging te organiseren. Dit onderzoek werd op de lange baan geschoven.

Op dat ogenblik presenteerde Aspen haar plannen voor een indoorsneeuwhal. Kostprijs: zestien miljoen euro. “Toen veranderde de stad het geweer van schouder”, zegt De Clerck.  “Het schepencollege paste alle voorwaarden aan om Aspen te steunen en ons buiten spel te zetten. Zo staat de locatie van Zondal sinds begin vorig jaar niet meer ingekleurd als recreatiezone, maar als bouwgrond. In september 2016 ontving bvba Zondal een aangetekende brief met de mededeling dat op 1 januari 2017 onze concessie voor de skipiste verviel. Meteen werd duidelijk dat de stad ons jarenlang aan het lijntje heeft gehouden. Zij kiezen voor Aspen.”

De anonieme investeerder van Zondal bevestigt dat. “Het moment waarop Studio 100 in het verhaal verscheen, vormde het kantelpunt. De stad ziet nu twee attractiepolen: een vernieuwd Aspen in Wilrijk en een Plopsaqua in Deurne. Zo haalt Antwerpen een grote speler binnen. Zondal betaalt de rekening.”

Ook Antwerps gemeenteraadslid Joris Giebens van Groen vermoedt dat de N-VA Zondal al jarenlang weg wil. “In de marktbevraging voor Ruggeveld is geen sprake meer van een skipiste, alleen nog van een zwembad”, zegt Giebens. “De stad vindt dat Zondal door de geplande nieuwbouw van Aspen overbodig is geworden. Yves Champagne, uitbater van Aspen, heeft goede connecties bij de N-VA, in het bijzonder met Van de Velde, en wil geen concurrentie. Het schepencollege volgt hem daar nu in. Daarom kiest het stadsbestuur voor een recreatief zwembad op Ruggeveld. Er zijn nog verschillende kandidaten voor de uitbating, maar Van de Velde staat erom bekend te ‘wheelen en te dealen’. Het zou mij niet verbazen als de de deal met Studio 100 achter de schermen al rond is.”

Ondertussen startte Zondal een juridische procedure op tegen Aspen. 

Rupelstreek

Studio 100 wou aanvankelijk een nieuw Plopsaqua bouwen in de Rupelstreek. “Er was overleg met de vijf Rupelgemeenten”, bevestigt Rob Mennes (CD&V), burgemeester van Schelle. “We hadden een gemeenschappelijk dossier om te kijken welke mogelijkheden er waren en wat de inbreng van Studio 100 zou kunnen zijn. De gesprekken sprongen af, omdat Antwerpen met een voorstel kwam om een nieuw waterpark in Deurne te bouwen. Moest het daar niet vlotten, kwam de Rupelstreek weer in beeld.”

Waarom bewandelde de stad plots deze piste? “Het had te maken met de snelheid waarmee ze de nieuwe Plopsaqua in Deurne konden realiseren. Voor de rest weet ik niet welke mechanismen hebben gespeeld”, blijft Mennes voorzichtig. “De eerste geruchten dat Studio 100 en Antwerpen rond de tafel zouden zitten, bereikten ons al in mei 2016. De gesprekken tussen Studio 100 en de Rupelgemeenten braken vier maanden later af, toen duidelijk werd dat beide partijen tot een akkoord waren gekomen.”

Steve Van den Kerkhof, algemeen directeur van Plopsa Group, bevestigt de gesprekken in de Rupelstreek. “Qua haalbaarheid en tijdschema was dit  geen optie. Wij wilden geen tien jaar meer wachten. Op de voorgestelde locaties in Boom kon de eerstkomende drie jaar niet worden gebouwd.  Toch hebben we deze optie niet laten varen.”

Tegelijkertijd onderhandelden de randgemeenten van Antwerpen, die oorspronkelijk ook geïnteresseerd waren in een waterpark in de Rupelstreek, over de bouw van een nieuw zwembad.

Plopsaqua in Deurne

Alles hangt van de evolutie in het dossier-Ruggeveld af. Van den Kerkhof: “Eind vorig jaar was er een vooraankondiging voor een marktbevraging van de stad Antwerpen. Ik wist zelfs niet over welke site het zou gaan.”

Een anonieme bron bij Studio 100 zegt dat er voorafgaande gesprekken zijn geweest met schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) en schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). Tijdens deze bijeenkomst zou een aantal locaties in Antwerpen de revue gepasseerd zijn, waarbij Ruggeveld uit de bus kwam. Van den Kerkhof ontkent in alle toonaarden. “De laatste keer dat ik met Koen Kennis heb gesproken, was een aantal jaren geleden. Hij werkte nog niet bij de stad Antwerpen, maar voor Vlaanderen. Het ging toen over de mobiliteit rond het park in De Panne.”

Toch geeft de topman van Plopsa Group toe interesse te hebben voor de bouw van een zwembad met waterpark in Antwerpen. Van den Kerkhof: “Als de stad zegt dat de skiclub weg moet, zou ik zot zijn om niet in het project te stappen, mits  goede voorwaarden. Na Plopsaqua in De Panne hebben we gezegd dat we nog een aantal waterparken wilden bouwen met dezelfde publiek-private samenwerking tussen overheid en een of meerdere privé-ondernemingen. Is dat een absolute must? Nee. Is dat een ‘nice to have’? Ja. Ik ben de kleine lettertjes in de marktbevraging nog aan het lezen en wij wachten af.”

Opmerkelijk detail: in kleine lettertjes staat dat op de locatie ruimte gereserveerd moet worden voor een ijsbaan maar dat de nieuwe projectontwikkelaar die niet hoeft te bouwen.

Het bestuur van Skiclub Zondal stuurde een brief naar Studio 100 om in dialoog te treden. Dat gesprek zou in januari of februari 2017 plaatsvinden. “Ik weet niet wat ze van ons verwachten. Ik   beslis niet over het vertrek van de skiclub. Dat zou heel hautain zijn. Ik doe mee aan een marktbevraging. Het contract dat de stad  met de skiclub afsloot, ken ik niet. Deze twee partijen moeten het oplossen”, besluit de topman van Plopsa Group.

Sportoase

Volgens districtsschepen voor Sport, Elke Brydenbach (N-VA), is ook de wellness- en fitnessketen Sportoase geïnteresseerd. “Ik kan daar vandaag geen positief of negatief antwoord op geven”, vertelt Wouter Haegemans, directeur bedrijfsontwikkeling bij Sportoase. “De stad moet bepalen wat zij willen doen. In functie daarvan wordt er al dan niet een procedure gestart waar wij al dan niet aan zullen meedoen. Vandaag heeft dit geen enkele betekenis omdat het nog niet duidelijk is.”

Heeft Sportoase de kans gekregen om met Koen Kennis en Rob Van de Velde te overleggen? “Wij hebben met hen recentelijk geen gesprekken gevoerd”, reageert Haegemans kort. “De sector zit gevoelig in elkaar. Als er een vraag komt van de stad om een bepaalde procedure te voeren, zullen wij die vraag behandelen en al dan niet kandidaat zijn. Maar het hangt van de vraag af, hoe die  gesteld wordt en waar het precies over gaat.”

© 2017 – StampMedia / PXL / Gazet van Deurne – Lars Aussems, Aaron Eerdekens en Merlijn Kinnaert


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 08/02/2017
Dit artikel werd gepubliceerd door de Gazet van Deurne op 07/01/2017