(PIDMAG) Drugs op de werkvloer lijken taboe, maar elke onderneming mag zelf haar drugbeleid kiezen. Al heeft het de verplichte taak om preventief op te treden, rekening houdend met de privacy van de werknemers.

Onder druggebruik wordt het eigen gebruik verstaan, het anderen aanzetten tot gebruik, het dealen en medicijnengebruik. Drugs en alcohol kunnen de werkomgeving verstoren doordat het prestatiegedrag wordt beïnvloed en het werk niet of niet goed wordt gedaan. Collega’s kunnen er ook hinder van ondervinden. Het druggebruik kan grensoverschrijdend gedrag veroorzaken als de gebruiker geen controle meer heeft over zijn daden. Als het druggebruik invloed heeft op de werkomgeving, de prestaties en de veiligheid is het de taak van de werkgever om preventief op te treden Dit is niet altijd even gemakkelijk, want de werkgever moet de privacy van zijn werknemers respecteren. Hij mag dus niet onbeperkt tewerk gaan.

Beperkte vrijheid

Elke onderneming heeft de vrijheid om zelf een specifiek alcohol- en drugbeleid op poten zetten. Zo kan de ene onderneming kiezen voor nultolerantie, waarbij de werknemer geen alcohol of drugs bij zich mag hebben, terwijl de andere meer tolereert en bijvoorbeeld alcohol toelaat op personeelsfeestjes.

De arbeidsgeneesheer is de enige persoon die wettelijk een drugs- en/of alcoholtest mag uitvoeren. Hij kan beide testen afnemen in het kader van een medische keuring, maar mag de resultaten nooit prijsgeven. Hij kan wel aan de werkgever laten weten of de persoon in kwestie al dan niet bekwaam is om zijn werk op een correcte manier uit te voeren.

Politie

Indien de arbeidsgeneesheer niet aanwezig is, kan de werkgever beroep doen op politiediensten. Zij kunnen dan een alcohol- en/of drugstest uitvoeren. Blijkt die positief te zijn, kan de politie de werknemer een verbod opleggen op bepaalde handelingen, zoals bijvoorbeeld autorijden.

De werkgever mag de persoon in kwestie zeker niet onmiddellijk ontslaan. Ontslag kan alleen als het probleem al lang blijkt aan te slepen of wegens de aard van de functie.

Privacy

In geval van een drugstest moet er rekening gehouden worden met de privacy. De werknemer moet zelf toestemming geven voor de test. De onderneming mag geen bloed- of urinetesten uitvoeren bij zijn werknemers. Deze regels moeten opgenomen worden in het beleid van de organisatie zelf.

© 2013 – StampMedia – Charlotte Vanhove en Maaike Jans, foto: Pauline Poelmans
Dit artikel werd eerst gepubliceerd in de iPad-editie van PIDMAG 4.


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 28/06/2013