De Europese Unie stelt vast dat steeds meer mediabedrijven hun correspondenten uit Brussel terugtrekken. Dinsdag 20 maart 2012 organiseerde European Radio Netwerk (Euranet) de conferentie European Journalism in Crisis in het Europees Parlement om de oorzaken en oplossingen van deze trend te bespreken.

Euronet, een netwerk van grote en kleine Europese omroepen, wil transnationale berichtgeving over de EU stimuleren. De organisatie merkt dat Europa geen hot topic is. Het aantal journalisten in Brussel daalde in enkele jaren van meer dan duizend tot enkele honderden. Daarom bracht de organisatie Europese parlementsleden, journalisten, experts en studenten samen om te discussiëren over de toestand van EU-journalistiek. Waar zit het probleem?

Abstracte Europese instituties

Volgens Isabelle Durant, vicepresidente van het Europees Parlement, is er een communicatieprobleem tussen de EU-instituties en de media. De EU stuurt zeer veel informatie uit, maar niet op de juiste manier. Loïc Verheyen (24), student Europese Journalistiek aan Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) in Brussel, spreekt uit ervaring: "De EU moet informatie toegankelijker maken. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld te veel websites. Een van het parlement, een van de commissie… Het is een labyrint. Waarom niet één portaal? Bovendien wordt er te veel jargon gebruik. Soms om journalisten met opzet te verwarren."

Medestudente Sofia Trindade (22) uit Portugal, stelt dat alles wat de EU produceert te abstract is. Karel Bartak, Directeur-Generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie zegt daarover: "We zijn altijd al 'saai' geweest, de laatste jaren is dat niet veranderd. De EU-instituties hebben niet als taak om leuk en eenvoudig te zijn, wel om interessant en transparant." Anna Maria Darmanin, vicepresidente voor communicatie van het Europese Economisch en Sociaal Comité (EESC), is het hier niet mee eens. "De Europese Unie kan zichzelf wel aantrekkelijk maken. Ze moet bijvoorbeeld vaker de gezichten achter ideeën presenteren, de oorsprong van voorstellen laten zien."

Opleiding journalisten

Het probleem ligt niet alleen bij de EU, ook journalisten moeten extra inspanningen leveren. Enerzijds worden de abstracte beslissingen van instituties niet genoeg gekaderd in een nationale, regionale of lokale context. Op die manier mist het thuispubliek relevantie en daalt de interesse en vraag voor nieuws uit Europa. Anderzijds worden gebeurtenissen soms ook te lokaal gebracht en de rol van de EU gebagatelliseerd.

Om de behandeling van EU-onderwerpen te verbeteren, is het belangrijk dat journalisten meer kennis over Europese zaken ontwikkelen. "Projecten als Erasmus voor journalisten en Europese journalistenopleidingen moeten meer gestimuleerd worden en de EU moet vaker vermeld worden in nationale mediaopleidingen", zeggen Durant en Darmanin.

Ongeïnteresseerd publiek

"Het probleem is niet een crisis in de journalistiek, het probleem is een crisis bij het publiek. Het publiek heeft gewoon geen interesse in de EU en dan heeft het geen zin dat journalisten erover berichten", zegt ervaren VS-correspondent voor de Poolse radio Marek Walkuski. Als opkomend Europees journalist is Verheyen optimistischer: "Ik merk dat EU-zaken met steeds meer interesse gevolgd worden. Door de economische crisis realiseren mensen dat gebeurtenissen in Griekenland of Portugal ook een effect kunnen hebben op hun eigen leven."

© 2012 - StampMedia - Daniëlle Raeijmaekers, foto: Emily Daelemans


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 23/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Knack.be op 23/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 24/03/2012