reacties (0)


KORTRIJK - Op donderdag 13 februari vond in Kortrijk een eerste debat plaats in een reeks van twaalf debatten waarmee de Europese Beweging-België (EBB) jongeren wil sensibiliseren over het belang van de nakende Europese verkiezingen. Verkiezingen waar jongeren niet langs de zijlijn zullen staan, wel integendeel.

Voor het debat in KULAK Kortrijk traden jongeren, onder de deskundige begeleiding van moderator Chris Denijs, in discussie met Tom Vandenkendelaere, nationaal jongerenvoorzitter van CD&V en Groen-politicus Dirk Holemans. Dit duo werd per debatthema telkens bijgestaan door twee experts. De rode draad doorheen elk debat was Europa, dat na de Tweede Wereldoorlog nog garant stond voor een duurzame vrede. Tegenwoordig wordt Europa maar al te vaak als geuzennaam gebruikt.

“Alleen met een verenigd Europa kan na deze gruwelijke oorlog een duurzame vrede gewaarborgd worden”, sprak Winston Churchill kort na Wereldoorlog II. Talloze conflicten later lijkt die illusie aan diggelen geslagen. Heeft Europa als een soort van Verenigde Staten van Europa dan nog wel een toekomst? Het antwoord is weldegelijk ja, zo bleek uit het eerste deel van de debatavond, die als titel ‘Europa: verkiezingen, jeugdwerkloosheid, migratie-en asielbeleid’ meekreeg.

Euroscepticisme

Jongeren weten vaak niet wat nu de precieze rol is van het Europees Parlement en de Europese Commissie. “Het Europees Parlement en de Europese Commissie behartigen de belangen van de Europese Unie”, legde politicoloog Hendrik Vos uit. “De EU doet wetsvoorstellen aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, en ziet erop toe dat het EU-recht door de EU-landen correct wordt toegepast.”

Wat dat precies inhoudt, probeert het project ‘Jouw stem telt’ aan de man te brengen. “Door jongeren te sensibiliseren, trekken ze beter geïnformeerd naar de stembus en zal hun stem een grotere weerklank vinden”, zo luidt het bij de medewerkers van het project ‘Jouw stem telt’. Daarin staan de werking van het Europees Parlement en de invloed ervan op het dagelijkse leven van jongeren centraal. Zo hoopt … het eurosceptisme een halt toe te roepen.

Uitzendarbeid

Tweede heikel punt op de agenda in Kortrijk was de jeugdwerkloosheid in Europa. In een tijd waarin de economische recessie nog niet tot het verleden behoort, vinden jongeren maar moeilijk werk. Uitzendarbeid lijkt dé oplossing te zijn om jongeren te activeren, al vindt niet iedereen dat even zaligmakend.

“We moeten onze jongeren zeker activeren, maar nog belangrijker is de vraag hoe we dat zullen doen”, geeft Bart Holvoet, de voorzitter van de Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ) aan. “Jongeren die werken met een tijdelijk contract zouden na een tijdje uitzicht moeten krijgen op een vaste overeenkomst. Dat gebeurt helaas te weinig, waardoor jongeren vaak geen eigen toekomst kunnen uitbouwen.”

Migratie

Het vraaggesprek tussen jongeren en politici werd afgesloten met het thema migratie. Brandend actueel, denken we maar aan de vele inwijkelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië. Een vraagstuk waarop Europa wegens de complexiteit van de materie niet altijd een eenduidig antwoord heeft. Nochtans hebben onze politici over de meest uiteenlopende onderwerpen een pasklaar antwoord klaar, als we de vele verkiezingscampagnes mogen geloven. Daarom is de boodschap: jongeren aller landen, verenigt u. Laat niet enkel de politici het politieke landschap veranderen, want opnieuw: jullie stem telt.

Er volgen over het hele land nog elf debatten van ‘Jouw Stem Telt’. Daarnaast verspreidt de EBB ook een pedagogische aftelkalender, in samenwerking met het Informatiebureau van het Europees Parlement in België en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.

© 2014 – StampMedia – Niels D’Haene


Reacties

Plaats een reactie