In Leuven kwamen op woensdagavond 5 november enkele honderden studenten op straat om te protesteren tegen de besparingen in het hoger onderwijs. Studentenvertegenwoordigers en verschillende politieke actiegroepen organiseerden een fakkeltocht doorheen het centrum van de stad.  “Als je met veel bent, kan protesteren wel echt iets uithalen.”

“Wij willen hoger inschrijvingsgeld!” Een groep studenten wandelt al scanderend op het Ladeuzeplein, voorbij de medewerkers van de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO). Het is een doopopdracht: er is geen enkele student op de fakkeltocht aanwezig die zal pleiten voor een verhoging van het inschrijvingsgeld. Met de optocht wilden de organisatoren jongeren net bewust maken van de gevolgen van de besparingen die Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil doorvoeren.

Vooraleer de fakkeltocht begint, kan de wachtende menigte kijken naar een vuurshow. Touwtjespringen met een brandend touw of vuurspuwen: het publiek geniet van het spektakel. Een kwartiertje later begint de eigenlijke optocht. Hij vertrekt op het Ladeuzeplein, gaat dan naar de Naamsestraat en de Parkstraat, om daarna via de Maria Theresiastraat weer uit te komen waar hij begonnen is.

"Protesteren kan iets uithalen"

Helpt zo’n fakkeltocht om iets aan de plannen van de overheid te veranderen? Camille (18), studente Sociaal Werk, denkt van wel: “Ik vind dat ze al goed werk hebben geleverd met de betogingen, want het was oorspronkelijk meer dan 1.000 euro inschrijvingsgeld - nu nog 890 euro. Als je met veel bent, kan protesteren wel echt iets uithalen.”

Even verderop in de optocht loopt een groep vrienden met protestborden in hun handen. Een van hen is Flavie (18), studente Rechten. Tegen elke verhoging van het inschrijvingsgeld, staat er op haar bord. “Ik denk dat er verhogingen nodig zijn, maar overal dan. Het is dom dat ze alleen maar op onderwijs besparen en heel veel andere zaken niet gaan verhogen.”

Kwaliteit en toegankelijkheid

De studenten protesteren niet enkel tegen het verhoogde inschrijvingsgeld. “We zijn bang dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs omlaag gaan”, zegt Marrit van den Heuvel, ondervoorzitster van LOKO. “Er wordt bespaard op studentenrestaurants, op huisvesting… Op alles wat studenten nodig hebben eigenlijk – ook zij die thuis minder geld hebben.”

Sander (19) maakt zich net daarom zorgen. Hij zal rechtstreeks de gevolgen van de besparingen ondervinden: “Ik zit in mijn eerste jaar en ik moet nog zeker 5 jaar studeren. Ik denk dat het alleen maar duurder en duurder gaat worden”, verzucht de boomlange student Biologie.

 “Mannen, shht”

De fakkeltocht verloopt erg rustig: het is geen menigte die politieke slogans scandeert. In de straten weerklinkt enkel het geroezemoes van pratende studenten. Een enkele keer probeert een groep jongeren het toch: “Bourgeois, Crevits, van ons krijgt je niets!” roepen ze. Een medewerker van LOKO gebaart hen tot zwijgen: “Mannen, shht”. De kreet klinkt nog een viertal keren stilletjes, maar daarna geven de jongeren het op.

Volgens de woordvoerder van de politie van Leuven stapten zo’n 200 studenten mee in de optocht. Brecht Vanacker, mandataris van Diversiteit voor zowel LOKO als de Leuvense Studentenraad (StuRa), schat dat er iets meer dan 300 aanwezigen waren: “We zijn blij met de opkomst en hopen dat dit een opstap kan zijn naar meer. Ik heb met veel studenten hier in de fakkeltocht gepraat en ik hoor enthousiasme over zulke projecten. Ik denk dat het iets is dat kan groeien.”

20.000 handtekeningen

Leuven staat niet alleen: in verschillende andere studentensteden, zoals Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt, vonden er woensdagavond ook studentenoptochten plaats. Het protest houdt al aan sinds de aankondiging van de verhoging. In augustus organiseerden enkele studentenvertegenwoordigers een petitie om aan te tonen dat ze niet akkoord waren met de geplande besparingen in het onderwijs. Al meer dan 20.000 mensen hebben die ondertussen getekend.

Onder de ondertekenaars is Cato (19), studente Pedagogische Wetenschappen: “Ik ben er niet verwonderd van dat zo veel mensen de petitie hebben getekend. Ik denk dat iedereen solidair is met elkaar en dat velen ook denken aan mensen uit de lagere klassen. Ik hoop dat de overheid eens zal doorhebben dat er toch heel veel studenten zijn die niet akkoord zijn met de verhoging. Daarom stap ik ook mee in deze fakkeltocht: ik hoop dat ze ervan gaan afzien.”

Cato zal nog geen zware gevolgen ondervinden van de besparingen: “Maar ik vind het erg voor de andere jongeren die er wel last van gaan hebben. Ik vind dat iedereen een kans moet hebben op onderwijs.” Diezelfde mening is ook te zien op borden die mensen her en der in de optocht dragen: “Onderwijs is een recht, geen voorrecht.”

Er zijn al nieuwe acties gepland, zoals op 17 november, de internationale dag van de student.

© 2014 – StampMedia – tekst: Robin De Veen, foto: Anton Olbrechts
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 10/11/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 10/11/2014