Gent verwacht meer dan anderhalf miljoen bezoekers op tien dagen tijd. De drukte ten spijt, neemt de veiligheid echter alleen maar toe volgens de Gentse politie. “Je zou zelfs kunnen zeggen dat we minder problemen ondervinden tijdens de Feesten dan in de loop van een gewoon weekend in Gent", aldus Manuel Mugica-Gonzalez.

Tijdens de Gentse Feesten verandert de binnenstad in een mierenhoop zonder weerga, maar onveilig wordt het nooit. De veiligheid is in de eerste plaats te danken aan de sfeer, vertelt Manuel Mugica-Gonzalez, woordvoerder van de Gentse politie: "Mensen komen naar Gent om te feesten, en accepteren niet dat de sfeer wordt verpest door vechtpartijen of gauwdieven. Als wij dan een interventie doen, wordt dat ook gewaardeerd door het publiek. Dat staat in contrast met doordeweekse dagen, waar we vaak agressie van de omstanders opmerken wanneer we ter plaatse moeten komen."

“20 openbare dronkenschappen”

Naast de algemene 'plezante sfeer' helpen de veiligheidscamera's die enkel en alleen worden opgesteld tijdens de Feesten, tezamen met de verhoogde aanwezigheid van de politie uiteraard een goed stuk mee om alles in goede banen te leiden. "We werken zoveel als mogelijk met ons eigen Gentse korps, alleen tijdens de nachtshift draaien inspecteurs van de federale reserve mee.”

Het is bovendien de gewoonte om telkens met dezelfde mensen te werken op het terrein. “Op die manier evolueren ze met de feestvierders mee. Als de feestvierders na tien dagen uitgeput zijn, geldt dat ook voor de meeste patrouilles", weet Mugica-Gonzalez.

De sterke arm van de wet loopt er wel wat meer ontspannen bij dan anders. Mugica-Gonzalez: "Op de ruim anderhalf miljoen feestvierders, sluiten we jaarlijks maar een goede 20 mensen op voor openbare dronkenschap. Onze tolerantiegrens ligt dus effectief een heel stuk hoger." Naast het gewone politiereglement geldt wel een specifieke verordening voor de Gentse Feesten, waar jaarlijks aandachtspunten aan kunnen toegevoegd worden. Voor 2014 werd echter niets nieuws toegevoegd.

GAS-boetes voor wildplassen

De GAS-boetes die het meeste worden uitgeschreven hebben betrekking op wildplassen. "Hier zien we wel een zeer duidelijke dalende trend. In 2012 hebben we voor het eerst opgetreden met GAS-boetes. Daarbij patrouilleerde we ook buiten de feestzone om de zogenaamde 'afzakkers' in het oog te kunnen houden, die het al eens waagden om bij mensen in de brievenbus te urineren. Het jaar nadien heeft dat optreden zijn vruchten afgeworpen. Bovendien werden ook veel meer urinoirs voorzien. Het aantal klachten van buurtbewoners is zichtbaar verminderd," aldus Mugica-Gonzalez.

De politie staat dus paraat om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom kan voelen op de Gentse Feesten. Iedereen, behalve dan misschien een verdwaalde bedelaar." Bedelarij is ten strengste verboden op de Gentse Feesten. De eerste dagen treden zij daar zeer kordaat tegen op. Bedelaars worden dwingend aangemaand om zich te verwijderen en als dat geweigerd wordt, nemen wij hen mee naar het politiebureel om hen daar even vast te houden. De betrokkenen weten dat ondertussen ook wel", besluit Mugica-Gonzalez.

© 2014 – StampMedia/Mediaraven – tekst: Ruben Bruynooghe, foto: Leen Van de Velde


Dit artikel werd gepubliceerd door Gent blogt op 19/07/2014