G-sport Vlaanderen promoot sport voor personen met een handicap. De term ‘G’ staat niet voor gehandicapt, maar ook voor gewoon, geïntegreerd, gelijkwaardig, goesting, grensverleggend, gescoord. “Maar vooral ook genieten. Handicap of niet, bij ons verdient iedereen een sporttoekomst en plezier in sport en spel.”

G-sport Vlaanderen is een Vlaams initiatief dat bestaat uit verenigingen, sportorganisaties en vzw's zoals Bloso, Parantee en Recreas. Ook het G-Sportfonds van de provincie Antwerpen vormt een onderdeel van G-Sport Vlaanderen. Vanuit het Huis van de sport in Berchem wordt alles gestuurd. Dimitry Beuckelaers, diensthoofd communicatie: “Het G-sportfonds zorgt er voor dat mensen met een beperking kunnen sporten in de provincie Antwerpen. Het fonds wil de taboes rond G-sport doorbreken en sporters met een handicap alle mogelijke kansen geven voor een duurzame sporttoekomst.”

Het fonds biedt ondersteuning aan clubs of organisaties die mensen met een beperking willen laten sporten, binnen of buiten de provincie Antwerpen. “De uitleendienst van het G-sportfonds bevindt zich in het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat. Die heeft alle materiaal om mensen met een beperking te laten sporten”, vertelt Beuckelaers.

Samenwerking of apart

Griet Schoutteten, coördinator G-sport voor de provincie Antwerpen, staat rechtstreeks in contact met de G-sportcoaches die mensen met beperking(en) begeleiden. “Meestal komt de vraag om een G-werking op te zetten vanuit de sportclub, rond een bepaalde handicap. We hebben vijf mensen die actief de clubs begeleiden om een goed lopende werking in hun sportclub op te zetten. Als er een vraag binnenloopt, zetten we graag een G-werking op voor die doelgroep”, legt Schoutteten uit.

Het fonds kijkt eerst waar de club is gevestigd. “De sportcoach voor die regio gaat dan naar de sportclub en praat met de clubverantwoordelijke. We zoeken uit of er in de buurt een G-werking is en, zo ja, gaan we daar samen eens een kijkje nemen. Betreft het G-sport in dezelfde categorie, dan proberen we een samenwerking te bewerkstelligen. Veel hangt dus af van welke doelgroep de club wil bereiken”, stelt Schoutteten.

De sportcoach probeert de club te ondersteunen op materieel of op financieel vlak. “Wij proberen hen ook tips te geven hoe ze hun eventuele sporters binnen die doelgroep moeten bereiken. Wij hebben ervaring met hoe je een werking opzet, naar training toe enzovoort”, vertelt Schoutteten.

Meestal wordt er een aparte G-werking opgezet. “Er zijn 253 sportclubs die bekend zijn bij de provincie Antwerpen voor hun kennis rond G-sport. Daar zitten ook clubs die geen aparte werking hebben.” Schoutteten is ervan overtuigd dat er in de provincie Antwerpen nog een heleboel clubs zijn waarvan niet geweten is dat er ook mensen met een beperking sporten: “Meestal komen we dat dan per toeval te weten, doordat iemand zegt dat er in die of die club ook iemand sport met een beperking. We nemen dan contact op met die club, om die op te nemen in ons bestand. Als we dan een vraag krijgen van iemand met een beperking die wil gaan sporten, of van een ouder van een kindje met een beperking dat wil gaan sporten, kunnen we vragen of die persoon daar welkom is.”

Sportmateriaal

Het G-sportfonds kan er wel niet voor zorgen de infrastructuur toegankelijk te maken.”Wij kunnen wel sportrolstoelen leveren, maar wij kunnen niet zorgen dat er aanpassingen aan de zaal gebeuren. Daarvoor moet je bij onze collega's van Welzijn zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een hellend vlak bij de inkom.”

De provincie biedt de clubs heel uiteenlopende zaken aan qua sportmateriaal. “Ballen met belletjes in, voor mensen met een visuele beperking, of een atletiekkoffer met een apparaatje dat een audiosignaal uitzendt. Het is de bedoeling dat ze, tegen betaling, dat materiaal voor korte tijd lenen en het dan zelf aankopen. Clubs die een G-werking opstarten, kunnen daarvoor ook subsidies aanvragen.”

Komt er veel vraag van clubs of particulieren? “De overgrote deel van de vragen komt van particulieren, mensen die professioneel bezig zijn met mensen met een beperking. Die willen dan weten wat het aanbod is voor mensen met die of die beperking? Uiteraard zijn er ook clubs die de mogelijkheid willen bieden aan mensen met een beperking. Zij komen dan bij ons om te vragen hoe ze daarbij tewerk moeten gaan.”

Start je als club een aparte werking op of integreren ze personen met een beperking beter in onze club? “Wij bezoeken de clubs, zien wat de mogelijkheden zijn. We gaan overal na wat er beter kan en volgen de clubs ook op, tot we zeker zijn dat het goed loopt. Dat hangt af van wat de noden zijn om die of die sport toegangelijker te maken. Tot slot volgen we de clubs ook op afstand op, om gezamenlijk een oplossing te bedenken.”

G-topsport

Als je wil meedoen aan een G-Sport competitie kan je terecht bij Parantee. Deze Vlaamse sportfederatie, met hoofdzetel in Gent, begeleidt sporters met een handicap, gaande van recreatief sporten tot competitie en topsport. Anke Vanheirreweghe: “Parantee is de enige federatie die competities inricht voor personen met een beperking, ook op topniveau. Wij begeleiden ook de paralympische atleten en onze topsportcoördinator en ligatrainers begeleiden atleten met een topsportstatuut.”

Hoe verloopt de procedure als er een vraag binnenloopt? “Mijn collega’s gaan na wat de woonplaats is van de persoon en welke sport hij of zij beoefent. Daarna bekijken we de mogelijkheden op topniveau en starten we de zogeheten classificatieprocedure op, want wie competitiesporter wil worden, heeft een nationale classificatie nodig om in een competitieklasse ingedeeld te worden. Die indeling gebeurt op basis van de handicap en nadien op basis van de functionele mogelijkheden van de sporter. Voor wie internationaal wil sporten, bestaat ook een internationale classificatie.”

Naast Parentee zijn er nog twee andere G-sport federaties in Vlaanderen: Recreas (voor recreatieve sporten) en Psylos, die zich richt op mensen met een psychische beperking. Alle info over het G-sport aanbod in Vlaanderen kun je terug vinden op de website van G-Sport Vlaanderen.

© 2015 – StampMedia – Pieter-Jan Clement