Vandaag, donderdag 29 januari, is het Gedichtendag. In heel Vlaanderen werden activiteiten georganiseerd rond poëzie: van een ontmoeting tussen een jonge en oudere dichter tot een poëzieluisterhoek met de favoriete gedichten van gedetineerden uit de Antwerpse gevangenis. Onze huisdichter Maarten (19) schreef - hoe kan het ook anders - een gedicht naar aanleiding van deze hoogdag van de poëzie. Een warme oproep om ook in uw pen te kruipen.

Schrijf!

Schrijf!
Schrijf de zorgen van uw lijf
Verlicht de last
In de kamers van uw hart
Zoek het woord dat past
Bij het gevoel dat u zo verwart

Heb lief met het woord
Deel uw afschuw in zinnen
Zorg dat iedereen het hoort
Laat de wereld
in uw ziel naarbinnen

Het moet niet met rijm
Of allerhande stijlfiguren
Je hoeft niet Shakespeare te zijn
Om je boodschap te versturen

’t valt in de vergetelheid
de verloren kunst van dichten
het trieste van de moderne tijd
waarin mooie woorden
slechts wantrouwen stichten

misschien een limerick of een ode
dan wel een figuurgedicht
met tussendoor een epitaaf
een sonnet, een haiku of een elegie
maar kies vooral zelf
uw vorm van poezie

Red de poezie van de dood
Breng haar terug naar waar het hoort
Geef ze een nieuwe start
En laat de woorden terug in uw hart

Dus schrijf
schrijf die zorgen van uw lijf
En dicht
dicht tot u de wereld hebt verlicht
Dat de laatste dichter nooit verdwijnt
en de liefde nooit verloren schijnt

© 2015 - StampMedia - Maarten Bastiaensen
Dit gedicht werd gepubliceerd door Jongerenplaneet op 29/01/15