ANTWERPEN – Al 8 jaar lang staat 21 maart in het teken van het syndroom van Down. Verschillende organisaties zetten die dag hun beste beentje voor om mensen wereldwijd bewust te maken van dit syndroom. Specifieke aandacht gaat daarbij naar de talenten en mogelijkheden van Downkinderen.

De Wereld Downsyndroomdag kende zijn geboorte in 2006. Sinds 2012 mogen we hem ook officieel vieren dankzij een erkenning door de Verenigde Naties. Hoewel talrijke instellingen zich dagelijks inzetten om de integratie en aanvaarding van mensen met het Downsyndroom te verbeteren, vragen ze op deze bewuste dag nog extra aandacht voor deze groep. De gekozen datum hiervoor, 21 maart, draagt een dubbele symbolische betekenis. Bij Down telt het 21ste chromosoom namelijk 3 kopieën in plaats van 2 in elke cel. Daarnaast gaat ook de lente die dag van start: het seizoen van ontluikende mogelijkheden, zo ook voor mensen met Down.

Zoektocht

De Wereld Downsyndroomdag is hét moment om diversiteit te laten zegevieren. Leven met Down kent namelijk heel wat mooie kanten die jammer genoeg vaak in de vergeetput belanden. De focus van de dag ligt dus op de rooskleurige kant van het syndroom en op de vooruitgang die de voorbije decennia al werd geboekt. Willem Wagemans (54) bevestigt deze positieve ontwikkeling: “Toen ik 30 jaar geleden mijn eerste stappen nam als leraar in het buitengewoon onderwijs, was het voor iedereen nog een hele zoektocht”, vertelt hij. “Ondertussen merk je dat alles veel professioneler is geworden, waaronder ook de aanpak in het onderwijs.”

Nieuwe technieken

Willem Wagemans engageert zich al 33 jaar voor de onderwijsinstelling Katrinahof. Momenteel neemt hij de directeursfunctie van de secundaire school op zich. Deze bijzondere school voor bijzondere leerlingen is gelegen in Antwerpen en richt zich op type 2-onderwijs, voor matig tot ernstig mentaal gehandicapten. Dit schooljaar tellen hun middelbare klassen 84 leerlingen, van wie 30 met het Downsyndroom. Vroeger lag dat aantal hoger. Nieuwe technieken uit de jaren 60 en 70 zorgden er namelijk voor dat chromosoomafwijkingen, zoals het Downsyndroom, zeer vroeg konden worden opgespoord. Dat had toen vaak vroegtijdige zwangerschapsbeëindiging tot gevolg. “Ondertussen zien we een nieuwe trend opduiken. Het valt op dat er heel wat meer Downkinderen in de kleuterklasjes zitten en dus binnenkort ook in onze middelbare school”, merkt Willem Wagemans op. “Jonge ouders durven ervoor te kiezen om een kindje met het syndroom van Down geboren te laten worden. De informatieverspreiding, de aanvaarding en de integratie beginnen dus eindelijk vruchten af te werpen.”

Toch blijft er werk aan de winkel. “De begeleiding die nodig is tot de leeftijd van 2,5 jaar wordt nog steeds te weinig gegeven. Kersverse ouders zien vaak een berg problemen die er eigenlijk niet zijn. Een goede vroege begeleiding, die de ouders ondersteunt, helpt en geruststelt, zou die eerste jaren na de geboorte veel minder zwaar kunnen maken.”

Reden tot vieren

Inzet blijft nodig en het werk is nog niet afgerond, al zijn we op de goede weg. De Wereld Downsyndroomdag staat daarom in het teken van positieve groei. De organisatie Down Syndrome International (DSi) nodigt bijgevolg iedereen uit om op 21 maart vele, verschillende sokken te dragen om de wereld te tonen hoe mooi diversiteit is. Verschillende verenigingen, zoals de organisatie Downsyndroom Vlaanderen, ondersteunen dit initiatief.

Ook binnen de muren van Katrinahof is het engagement groot en haalt het hele team voldoening uit de resultaten. “Downkinderen boeken vaak slechts zeer langzaam vooruitgang, maar als die er is, dan is dat super.” Zo heeft Willem Wagemans alle leerlingen – op een na – leren zwemmen. “Zwemmen is iets dat ze bijna allemaal kunnen leren. En dat is een zalig gevoel.”

© 2013 – StampMedia – Flo Goffin


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 21/03/2013