(PIDMAG) In 2020 gaat de babyboomgeneratie met pensioen. Daardoor komen er veel vacatures vrij, vacatures die kunnen worden ingenomen door jongeren.

De jongerenwerkloosheid kan vanaf 2020 sterk kantelen. Dan piekt de hoeveelheid arbeidskrachten van de naoorlogse babyboomgeneratie die met pensioen gaan. Daardoor komen er heel wat vacatures open te staan, vooral in uniformberoepen (postbode, buschauffeur, brandweerman…) . “In die beroepen gaat binnen tien jaar de helft van de arbeidskrachten met pensioen. Samen met de gezondheids- en dienstensector zullen de uniformberoepen de grootste behoefte aan arbeidskrachten hebben”, zegt socioloog Jan Hertogen.

De overheid wil mensen langer aan het werk houden, maar dat geldt niet voor ambtenaren met uniformberoepen. “Tot nog toe drongen weinig jongeren met een migratieachtergrond door tot dergelijke jobs, maar in de toekomst zullen vooral zij de vrijgekomen vacatures innemen,” meent Hertogen.

De situatie is verschillend voor Vlaanderen en Wallonië. Hertogen: “In Wallonië is de groep die de komende jaren op de arbeidsmarkt komt, vergeleken met de groep die straks de arbeidsmarkt verlaat, groter dan in Vlaanderen. Er staan ook meer jongeren in de werkloosheid. Wallonië heeft dus een grotere reserve. Bovendien kent Vlaanderen een snellere vergrijzing.”

Last in, first out

De eurocrisis speelt momenteel in het nadeel van jongeren. Jonge arbeidskrachten worden als eersten ontslagen, als het moeilijk gaat in bedrijven. Bij afslankingen verliezen uitzendkrachten vaak als eersten hun werk, volgens het principe ‘last in, first out’. “Tot mijn verbazing vindt desondanks 80 tot 90 procent van de jongeren wel werk.” zegt Hertogen.

Jongeren moeten er wel voor zorgen dat ze een goede scholing hebben. Anneke Ernon van de VDAB: “Jeugdwerkloosheid wordt vooral veroorzaakt doordat jongeren zomaar van school stappen. Een goede basis is belangrijk. Dat vergeten er veel.”

In de toekomst zullen jongeren het door de vergrijzing dus makkelijker krijgen om toe te treden tot de arbeidsmarkt. “De komende vijf tot tien jaar zullen er almaar minder belemmerende factoren zijn. Welk beleid de overheid ook zal voeren, het zal bijna geen invloed hebben. Wat vast staat, is dat jongeren kansen zullen krijgen”, besluit Jan Hertogen.

© 2013 - StampMedia - Thomas Luyckx, Illustratie: Renée Van Zadelhoof & Lien Teblick
Dit artikel verscheen eerst in PIDMAG, het magazine van StampMedia op 27/03/2013


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 05/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 05/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 05/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 05/04/2013