Bocholt © wikimedia

De gemeente Bocholt wil een breder busnetwerk uitbouwen en fietsers en wandelaars aantrekken door het sluipverkeer in het centrum aan banden te leggen. Het natuurgebied rond Lozen moet een trekpleister worden voor natuurliefhebbers. 

In Bocholt wil het gemeentebestuur de komende tijd werk maken van het openbaar vervoer. Het bestaande netwerk is niet meer toereikend. “Het openbaar vervoer in Bocholt is zwak uitgerust en te lokaal vertakt,” zegt schepen van openbare werken Erik Van Mierlo (SAMEN). “Enkel de as Bree-Overpelt met lijn 8 doet Bocholt en Kaulille op vaste tijdstippen aan. Ook het vervoer over de lijn 13 en 48 vanuit Hasselt is weinig functioneel.” De gemeente wil nu inzetten op vervoer op maat met pendelbussen, deelauto’s, deelfietsen en collectieve taxi’s. De oude belbussen zullen worden vervangen, en de  afgelegen regio’s zullen meer aansluitingen krijgen.

Ook (inter)nationaal wil Bocholt uitbreiden. Zo komt er een busverbinding met de Nederlandse gemeente Weert. Als dat lukt, wordt dat in de toekomst ook meteen een verbinding met het Nederlandse spoornetwerk.

Trajectcontroles

Het Bocholts gemeentebestuur besteedt ook aandacht aan de doorstroom van verkeer. “Deelgemeente Reppel werd onlangs voor 1,5 miljoen euro heringericht met het oog op een betere en gezondere doorstroom van wagens,” zegt Bart Smeets, diensthoofd van de technische dienst van Reppel. “Dat zet onze gemeente meteen terug op de kaart.”  

Ook Lozen en het gebied er rond, met veel natuur en wandelroutes, is belangrijk voor Bocholt. Dat wordt momenteel doorkruist door de gewestweg N76, wat veel verkeershinder oplevert. Bocholt heeft daarom trajectcontroles van de bebouwde kom tot aan Sluis 17 aangevraagd om vooral het zware verkeer aan banden te leggen. Er liggen ook plannen op tafel voor een fietsers- en voetgangerssluis in het centrum van Lozen om de veiligheid van de zachte weggebruiker te garanderen. Dat moet ook meer mensen aanzetten om de wandel-en fietsroutes rond Lozen te gebruiken.

De gemeente Bocholt voert momenteel een kleinschalige mobiliteitsstudie uit in Bocholt. In 2023 zouden de eerste resultaten bekend moeten zijn. Daarna zal dezelfde studie uitgevoerd worden in Kaulille. Met die resultaten hoopt de gemeente het sluipverkeer te ontmoedigen en de zachte weggebruiker veiligheid en comfort te bieden in beide deelgemeenten. Ook een uitbreiding van het fietsnetwerk naar Kleine Brogel behoort tot een van de mogelijkheden.

Geen voeling met Spartacus

Bocholt maakt met deze plannen haar eigen keuzes voor openbaar vervoer en ontsluiting van de gemeente. Er is volgens schepen Van Mierlo geen sprake van enige samenwerking met het beruchte Spartacusplan, dat al sinds 2004 op tafel ligt. In dat plan willen vervoersmaatschappij De Lijn en de NMBS de provincie beter ontsluiten op het vlak van openbaar vervoer. De plannen worden echter al bijna 20 jaar geteisterd door onvoorziene obstakels en vertragingen. “Bocholt heeft geen voeling met het Spartacusproject,” aldus Van Mierlo. “Dat trekt alleen maar veel budget weg uit de provincie. Budget dat op een andere manier kan geïnvesteerd worden in de ontsluiting van noordoost-Limburg.”

 


Dit artikel werd gepubliceerd door HLN Regio op 14/01/2022.

Dit artikel werd gepubliceerd door Limburgnieuws.be op 05/01/2022.

 

 

vorige volgende