‘Generation What?’ is een samenwerkingsproject tussen Europese openbare omroepen. Het wil jongeren, volwassenen en politici samenbrengen om te debatteren over de resultaten van het onderzoek. Het Vlaamse onderzoek dat gisteren werd voorgesteld, maakt deel uit van een groter Europees rapport, georganiseerd door de Europese Radio-unie.

Op 16 november worden de Europese resultaten voorgesteld en op 20 november vindt een jongerenevenement plaats waar jongeren met elkaar in debat kunnen treden en de Europese resultaten worden besproken. Al 50.000 Vlaamse jongeren vulden de enquête in en het resultaat daarvan werd gisteren voorgesteld.

Hoewel onderstaande conclusies een goed beeld geven van wat de Vlaamse jongere denkt en bezighoudt, is de enquête niet helemaal representatief. Vooral hooggeschoolden vulden tot nu toe de vragenlijst in.

Voorbereiding arbeidsmarkt

De meerderheid van de geënquêteerden voelt zich goed in het onderwijs en heeft vertrouwen in de school. Toch geeft een grote groep jongeren aan dat de school hen niet genoeg voorbereidt op de arbeidsmarkt en het onderwijssysteem niet de mensen beloont die het verdienen.

Jongeren vinden hun opleiding en financiële situatie enorm belangrijk voor het vormen van een toekomstperspectief. Over het algemeen zien ze de toekomst rooskleurig in, maar lager opgeleiden en jongeren met minder financiële middelen hebben een pessimistische kijk op de toekomst en ervaren gevoelens van onmacht.

Trouw

Ook de relatie tussen jongeren en hun ouders wordt onderzocht. De enquête richt zich hier voornamelijk op pijlers zoals emotionele betrokkenheid en opvolging. Het merendeel van de deelnemers ervaren een goede band met hun ouders. Negen op tien jongeren zeggen dat hun ouders hen steunen in beslissingen en zijn trots op hun kinderen.

De meerderheid, vooral meisjes, praten ook over relaties met hun ouders en zijn bevriend met hen op Facebook. Het zijn opnieuw vooral de laaggeschoolden die moeilijkere relaties hebben met hun ouders.

Zaken als ontrouw, flirten en relaties zonder liefde worden door de overgrote meerderheid van de jongeren als een bedreiging beschouwd voor de monogame relatie. Scheidingen worden wel aanvaard door het merendeel van de jongeren.

Tolerantie en diversiteit

De meerderheid van de bevraagde jongeren stellen zich tolerant op tegenover andere mensen. Het merendeel vindt kussende homokoppels op straat aanvaardbaar. Drie op de vier studenten vindt immigratie een verrijking van de cultuur. Ook de hoofddoek in het openbaar vinden de meeste jongeren geen probleem. Wat wel opvalt, is dat jongeren uit een stedelijke omgeving toleranter zijn voor verschillende culturen.

Jongeren mogen dan wel tolerant zijn tegenover mensen met een andere etnische achtergrond, ze hebben vaak minder vrienden met een andere achtergrond. Wel hebben jongeren vaak vrienden met een andere sociale of onderwijsachtergrond, of een andere seksuele geaardheid. Eén op zes jongeren die aan de online vragenlijst deelnam, gaf aan geen enkele vriend te hebben met een andere etnische achtergrond of seksuele geaardheid

Politiek

Maar liefst 78% van de geënquêteerden heeft zeer weinig vertrouwen in de politiek. Enkel de religieuze instellingen doen het nog slechter. De meerderheid vindt ook dat politici corrupt zijn. Vooral mannen, laaggeschoolden en werkende jongeren hebben een negatiever oordeel dan vrouwen, hoger opgeleiden en studenten. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat hoger opgeleiden meer kennis hebben over de werking van de politiek en dat lager opgeleiden vaker met de negatieve aspecten van de politiek in aanraking komen.

Zelfs al hebben jongeren weinig vertrouwen in de politiek, ze zijn niet tegen de politiek. Zo is er wel een sterk geloof in het huidig democratisch systeem. Zonder stemrecht zou zeven op de tien deelnemers niet gelukkig zijn. Ook hier valt op dat laaggeschoolden negatiever zijn.

Je kan de enquête nog steeds invullen op generation-what.be.

© 2016 – StampMedia – Margot Vanlaet en Youssra BouydiriDit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 20/10/2016