Sommige landen
 gaan erg ver om de immigratiestroom te minderen. De bijzonderste gevallen zetten we hier even op een rijtje.

1. Australië: stripverhaal om asielzoekers af te schrikken
In november 2013 besloot de Australian Customs and Border Protection Service op een creatieve manier eventuele asielzoekers af te schrikken. No Way, you will not make Australia home is een graphic novel die het verhaal vertelt van een Afghaanse jongeman die zijn armtierige thuisland achterlaat voor het welvarende Australië. Jammer genoeg lopen de dingen niet zoals gepland en komt de jongen terecht in
 een gesloten opvangcentrum.
Als laatste beeld zien we hoe 
de jongen getroffen is door de mensonwaardige behandeling, en uit heimwee een traan laat vallen.

De schaamteloze manier waarop Australië haar mensonterende praktijken tentoonstelde, kreeg erg veel kritiek. De graphic novel is dan ook offline gehaald. Fragmenten van het verhaal zijn wel nog steeds te vinden op het internet.

2. VS: Anti-Mexicanenhek
De 3141 km lange grens tussen de Verenigde Staten en Mexico heeft te kampen met de grootste migratiestromen van de hele wereld, zowel legaal als illegaal. Om dat tegen te gaan, is onder het presidentschap van George W. Bush het terrein grotendeels afgebakend met een betonnen hek. Het project krijgt al jaren kritiek, niet alleen omdat het verschrikkelijk duur is en asielzoekers verwondt, maar ook omdat het de natuur ernstige schade berokkent. Zo belet het hek verschillende diersoorten om in het Zuiden te overwinteren.

Het is geen milieuvriendelijke of goedkope oplossing, maar de omheining bereikt wel haar doel. Het aantal betrapte asielzoekers lag in 2005, net voor de constructie van het hek, 61% hoger dan in 2010. Al beweren critici dat deze cijfers meer te maken hebben met de economische crisis dan met de muur zelf.

3. Italië: Geld en visa voor doorreis naar Duitsland
De oorlog in Libië was enige
 tijd terug de oorzaak van een grote vluchtelingenstroom naar Italië. Voormalig premier Silvio Berlusconi had een deal om de vluchtelingen terug te sturen, maar toen die afliep, ging hij
 voor een creatievere oplossing. Duitse ambtenaren beschuldigden de Italianen dat ze Afrikaanse vluchtelingen een Schengenvisum en geld hadden toegestopt, opdat ze zouden doorreizen naar Duitsland.

De Duitsers zagen het niet zitten om de vluchtelingen onderdak te bieden. Ze besloten de visa ongeldig te maken en hen weer richting Italië te sturen. Hoe het die asielzoekers nu vergaat, is niet bekend.

© 2014 – StampMedia – Ruben De Keyzer; foto: Liesbeth Knaeps


Dit artikel werd eerst gepubliceerd in PIDMAG, het magazine van StampMedia, jaargang 3, nummer 8, pagina 14