België staat met zijn wetten al behoorlijk ver op het vlak van gelijkheid tussen holebi's en hetero's. Maar wetten reflecteren niet noodzakelijk het gedrag en de mentaliteit op straat. Dagelijks zijn er in ons land holebi's die in aanraking komen met discriminatie of geweld.

De emancipatie van holebi's is een lange strijd geweest. Het begon in 1970 met Will Ferdy die als eerste Vlaamse artiest uit de kast kwam en zo voor opschudding zorgde. Dertig jaar later volgden onder impuls van de eerste paarse regering drie grote juridische sluitstukken: de antidiscriminatiewet, het homohuwelijk en de adoptie door homo's. De opluchting die daarna door ons land golfde, lijkt nu toch voorbarig. Het recent geweld tegen holebi's dreigt alle inspanningen teniet te doen. Want een samenleving die gaybashing stilzwijgend tolereert, doet ons terugkeren in de tijd.

Geweld melden

Zoals uit wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Justitie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) is gebleken, is het grootste probleem bij de bestrijding van gaybashing de lage aangiftebereidheid. Wanneer er gescholden wordt, vindt nog geen 10 procent het de moeite om ermee naar de politie te gaan. Dit blijkt ook uit de cijfers van de realiteit. In 2010 waren er vier dossiers in behandeling bij het Belgisch parket en zijn er 50 klachten geregistreerd bij de politie.

"Schelden en roepen zou ik persoonlijk ook niet aangeven", zegt Alexander (22), "fysiek geweld daarentegen wel. Alhoewel het moeilijk op voorhand te zeggen is natuurlijk. Voorlopig heb ik er gelukkig nog niet mee te maken gehad. " "Er wordt inderdaad wel af en toe janet geroepen, maar ik negeer dat dan gewoon", zegt Geert (19). "Ik denk dat veel mensen denken dat het toch geen zin heeft om het bij de politie te melden omdat er niets mee gebeurt. Of uit schrik dat de belagers erachter komen dat jij hen hebt aangegeven bij de politie."

Campagne voeren

Ook het CGKR krijgt elk jaar meldingen over discriminatie of agressie ten opzichte van holebi's. Deze cijfers zijn echter ook hier veel lager dan de realiteit. Daarom lanceerde de organisatie in mei 2011 de campagne Meld-it.

De Brusselse Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT)-beweging Outrage! heeft samen met het reclamebureau Famous een applicatie voor smartphones gemaakt, waarmee slachtoffers hun incident kunnen melden. Bashing brengt op die manier homofobe agressie in kaart. Sinds de lancering in januari zijn er in Brussel alleen al 120 meldingen geregistreerd. "Op zich een goede app, maar ik ga daarom niet wegblijven uit buurten waar veel homofoob geweld is", zegt Alexander.

Strenger optreden

Vanuit alle hoeken klinkt de laatste weken dat geweld nooit mag getolereerd worden, of het nu gaat om agressie tegen holebi's of hetero's, allochtonen of autochtonen. Toch verschijnen sinds 2004 almaar meer berichten in de media over gewelddadige discriminatie tegen holebi's in Brussel. Na een incident in Leuven in de nacht van 25 op 26 februari 2012 heeft een veertigtal BV's een open brief geschreven naar de beleidsmakers van ons land met de oproep om eindelijk iets aan het homofoob geweld te doen.

Het stadsbestuur van Brussel voert de strijd tegen gewelddadig gedrag op door het verstrengen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Deze boetes kan een gemeente of stad opleggen wegens overlast, zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. De nieuwe aanpak moet een einde maken aan de straffeloosheid bij de daders van geweldmisdrijven.

© 2012 - StampMedia - Emily Daelemans


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 20/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 20/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 20/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 20/03/2012