Een online enquête helpt jongeren om inspraak te krijgen in de toekomst van Vlaanderen. Dat bevestigde minister van Jeugd Pascal Smet (SP.A) op donderdag 8 maart 2012. Jongeren, beleidsmakers en belangengroepen ondertekenen het Jongerenpact 2020 in juni van dit jaar.

Het Jongerenpact is een vervolg van Pact 2020. Dat maakte deel uit van het project Vlaanderen in Actie (ViA). ViA moet de regio doen uitblinken als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving. Na overleg met het middenveld buigen ook de jongeren zich over de toekomst van Vlaanderen. Dit overleg moet uitmonden in een Jongerenpact dat wordt ondertekend in juni 2012.

Tien thema's

Het Jongerenpact 2020 stelt tien engagementen op die de kapstok vormen voor het jeugdbeleid van de komende acht jaar. De thema's vloeien voort uit een ondervraging van ongeveer tweeduizend jongeren. De Vlaamse overheid wil op die manier rekening houden met de wensen van kinderen en jongeren. Duurzaamheid, onderwijs en armoede zijn enkele punten op de agenda.

YouTop

Op 16 maart 2012 begint de ondervraging op www.jongerenpact2020.be. Jongeren kunnen gedurende vier weken hun mening geven over thema's zoals veiligheid, verdraagzaamheid gezondheid en dergelijke.

Op 5 mei 2012 vindt de YouTop plaats in het Vlaams Parlement, waar jongeren debatteren met belangengroepen zoals ouderverenigingen, de Gezinsbond en TreinTramBus. "We roepen belangenorganisaties op om engagementen aan te gaan met jongeren", zegt Seppe Dams, medewerker bij het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Hoop

Smet wijst op het belang van geloven in een betere toekomst. "In Azië, Brazilië en andere landen hebben jongeren hoop en perspectief op een betere wereld. Onze jongeren moeten dezelfde mentaliteit hebben. Met ons project kunnen ze de toekomst in eigen handen nemen."

Of het pact beleid kan beïnvloeden is afwachten. "We kunnen nog niet zeggen hoe concreet het zal zijn omdat het afhangt van wat de jongeren aanbieden. Het is eerder een inspiratie", zegt Smet. Dams vult aan: "We kunnen de volgende regering niets verplichten. Maar het zet de toon naar de weg die we inslaan."

"Dit project geeft ons een unieke kans om jongeren te bereiken", zegt Smet. Over een week begint de enquête en kunnen ze volop hun stem laten horen.

© 2012 - StampMedia - Ilkan Demir


Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 11/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 11/03/2012

Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 11/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 11/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door JeugdWerkNet op 11/03/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Supo.be op 16/03/2012