‘Jij hoort er niet bij’ is een wedstrijd van Kif Kif vzw waarbij jongeren tussen 12 en 21 hun digitaal verhaal over er al dan niet bijhoren kunnen opsturen. Ze worden zo aangemoedigd om te leren nadenken over hun eigen identiteit en om een kritische houding aan te nemen ten opzichte van mediaboodschappen.

Op de affiche van de wedstrijd staat te lezen: ‘Deze affiche is niet voor jou’. Op de achtergrond zit een eenzame, kniezende jongen. “Iedereen heeft zich ooit wel eens zo gevoeld,” legt Bram Langmans, coördinator van het project, uit. Jongeren tussen 12 en 21 jaar kunnen vertellen op welke manier zij zich ooit buitengesloten hebben gevoeld. “Ze mogen die ervaring via een digitaal verhaal weergeven,” zegt Langmans. “Dat kunnen bijvoorbeeld foto’s zijn die ze na elkaar plaatsen en waarbij ze vertellen. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn.”

Digital storytelling

Het idee om zulke verhalen te maken, komt uit Amerika. “Daar is in 1994 het concept ‘digital storytelling’ ontstaan als een nieuwe educatieve strategie,” vertelt Langmans. “De bedoeling was om binnen het onderwijs jongeren een soort digitale geletterdheid bij te brengen zodat zij kritisch kunnen omgaan met mediaboodschappen.” In Amerika heet dat ‘media literacy’. “In de eindtermen voor het Vlaams onderwijs staat dat er moet gewerkt worden aan ‘media literacy’, maar niemand wist hoe daar vorm aan te geven,” gaat Langmans verder. Dat probleem lost KifKif nu op aan de hand van ‘digital storytelling’.

Onderwijs

De winnende digitale verhalen worden verzameld op een dvd die zal worden opgenomen in een lessenpakket dat Kif Kif ter beschikking stelt van het Nederlandstalig onderwijs. De wedstrijd zorgt eigenlijk voor voorbeeldfilmpjes, want elke jongere in de klas zal na het bekijken van de dvd ook zo’n filmpje moeten maken. “Dat verplicht hen om over de problematiek na te denken en er over te praten,” verduidelijkt Langmans. Er al dan niet bijhoren, gaat trouwens verder dan allochtonen die op een muur stoten alleen.

Twee kanten

Jongeren kunnen voor deze wedstrijd een ‘You Tube-achtig’ filmpje maken. Ze leren daarvoor werken met iMovie en Movie Maker. Het project werkt aan twee kanten. Aan de ene kant leren de jongeren die meedoen aan de wedstrijd denken over ervaringen die zij ooit hadden met uitsluiting. Door vorm te geven aan die ervaringen zullen ze er anders tegenaan kijken. Aan de andere kant zet het gemaakte filmpje op zijn beurt de jongeren in de klas aan het denken. “Alle digitale verhalen zullen op de website gepost worden zodat er een ‘virtual community’ onstaat,” legt Langmans verder uit.

Wedstrijd

De digitale verhalen moeten ingezonden worden via www.jijhoorternietbij.be en dat vóór zondag 22 februari middernacht. Een digitaal verhaal mag maximum 4 minuten duren. De inzendingen worden opgedeeld in drie categorieën: 12-14 jaar, 15-17 jaar en 18-21 jaar. De jury selecteert per categorie één winnende inzending. Bovendien wordt er via een publieksstemming over de drie categorieën heen nog een winnende inzending geselecteerd. Per winnende inzending valt er 250 euro te verdienen. De winnende digitale verhalen zullen worden opgenomen op de websites www.jijhoorternietbij.be en www.digitaalverhaal.be.

Meer informatie op www.kifkif.be
en weldra op www.jijhoorternietbij.be en www.digitaalverhaal.be.

© 2009 – StampMedia – Maja Cools