De Vlaamse gemeenschap en de federale overheid liggen met elkaar in de clinch over hun bevoegdheden in de gesloten jeugdinstelling in Tongeren. Ondertussen klaagt de ACOD, de vakbond voor overheidsdiensten, dat de cellen te klein zijn en er te weinig ruimte is voor ontspanning.

De jongeren in het gesloten federale detentiecentrum in Tongeren dreigen het slachtoffer te worden van een bestuurlijke chaos. De federale overheid en de Vlaamse gemeenschap geraken het niet eens over wie bevoegd is voor onder andere infrastructuur. Ivan Vandecasteele, ACOD- secretaris voor justitie, meent dat de jeugdinstelling de speelbal is geworden van beide niveaus. “De jongeren zitten al sinds de opening van de instelling in onaangepaste cellen. Tongeren is eerder een gevangenis dan een jeugdinstelling. De cellen moeten twee derden groter, en er moet een tweede wandelpad komen om de jongeren genoeg ontspanning te bieden.”

Politiek twistpunt

Laurent Sempot, woordvoerder van het gevangeniswezen, bevestigt de problemen. Onder andere de fitnesszaal moet nog afgewerkt worden. De verantwoordelijkheid voor de fitnesszaal legt Sempot bij de Vlaamse gemeenschap. “Sport heeft betrekking op welzijn, en is dus een Vlaamse bevoegdheid.”

Linda Van Weyenberg, woordvoerster dienst Jongerenwelzijn van de Vlaamse gemeenschap, ziet het anders. “Alle infrastructuur en accommodatie, zoals een fitnesszaal en het bijhorende materieel, zijn een federale bevoegdheid. De Vlaamse gemeenschap is enkel bevoegd voor het personeel dat de jongeren begeleidt en de organisatie van activiteiten.”

Het bestuurlijke steekspel werd nogmaals duidelijk toen Martine Taelman, gecoöpteerd Open VLD-senator, een vraag stelde aan minister van Justitie, Stefaan De Clerck. Ze informeerde naar de ontspanningsmogelijkheden en celgrootte in Tongeren. In hun antwoord liet het kabinet van De Clerck weten dit jaar werk te maken van een sportvloer als ondergrond voor de gemeenschappelijke wandelingen, maar merkte op dat dit in de eerste plaats een Vlaamse bevoegdheid is. De Vlaamse overheid zou volgens het ministerie van Justitie dus bevoegd zijn voor alle ontspanningsmogelijkheden.

Geen plannen

De weinige werkzaamheden die wel zijn uitgevoerd, hebben betrekking op de operationele werking van de instelling. De toegangsdeuren werden vernieuwd, op de kleine wandelkoer werd bijkomend traliewerk geplaatst, de keuken en het sanitair werden vernieuwd en alles werd opgefrist en opnieuw geschilderd. Een uitbreiding van de cellen of de aanleg van een extra wandelpad kwam niet aan bod. Volgens de Regie der Gebouwen staan deze werkzaamheden ook in de toekomst niet op de agenda.

© 2010 - StampMedia – Vincent Van Nauw & Nils Deputter


Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem - online op 30/01/2010