Een 65-tal jongeren kwam zaterdag 5 mei naar het Vlaams Parlement voor de YouTop. De jongeren zochten samen met beleidsmakers naar oplossingen voor een jeugdvriendelijker Vlaanderen en Brussel. Op 26 juni wordt het Jongerenpact 2020 ondertekend, waarin de ideeën worden vastgelegd.

Aanvankelijk hadden meer jongeren zich opgegeven voor de discussiedag, maar de organisatie was tevreden over de opkomst. Karen Jacobs, beleidsmedewerker van minister Smet: "Uiteindelijk zijn er 65 jongeren en ongeveer evenveel beleidsmakers. Hierdoor kunnen ze rechtstreeks met elkaar in discussie gaan."

Geëngageerde jongeren

Omar Rejdy uit Maasmechelen maakt deel uit van de Living Library, veertien jongeren die de kern vormen van het Jongerenpact. "Via deze weg kan ik deelnemen aan het beleid. Voor mij vormen verdraagzaamheid, onderwijs en participatie een driehoek. In het midden staat dan engagement. Zonder die drie thema's krijg je immers geen geëngageerde jongeren."

Ook Brian Desplinter maakt deel uit van de kerngroep. "Volgens mij moeten jongeren gehoord worden. En dat is nu net wat hier gebeurt." De ideeën van de deelnemende jongeren waren zeer verschillend: van veilige fietspaden over gezonde eetgewoontes tot stages in het onderwijs. Toch probeerden ze tot compromissen te komen over wat écht belangrijk is.

Discussie met stakeholders

Daarna volgde de confrontatie met de beleidsmakers en stakeholders. Zij vertegenwoordigen hun belangen ten opzichte van de jongeren. Seppe Dams, beleidsmedewerker Vlaams jeugdbeleid: "Alle kabinetten, op dat van begrotingsminister Philippe Muyters na, zijn hier aanwezig. Op die manier kunnen we nu al de discussie aangaan, dan moet die niet tussen politici gevoerd worden. Het is belangrijk dat jongeren gehoord worden."

Tom Demeyer, redacteur bij het Vlaamse netwerk van ondernemingen Voka, is ook geïnteresseerd in het initiatief. "Een jongerenpact spreekt ons natuurlijk aan, we krijgen hier frisse ideeën te horen. Uiteraard kunnen we niet alle thema's onderschrijven, maar ik hoorde al wel enkele interessante ideeën over ondernemen. Jongeren denken globaler dan ooit, deels door de sociale media."

Vernieuwend

Het idee van Jongerenpact 2020 kwam van Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet. "Vandaag kwamen we tot ideeën. Het is nu aan de jongeren om, samen met een klankbordgroep van experten, tot een concreet pact te komen. Ik hoop alvast dat er vernieuwende ideeën tussen zitten. Dit is voor mij jeugdbeleid: het kijken met de blik van jongeren en maximale kansen en ruimte geven aan kinderen en jongeren om deel te nemen aan de samenleving. Zeker in tijden van onzekerheid moeten we onze jongeren een perspectief, een blik op de toekomst geven."

Lokale verbreding

Tegelijk met deze YouTop waren er ook zes lokale minitops. Zo organiseerden Uit De Marge, Recht Op vzw, Stad Leuven en de Vlaamse Scholierenkoepel minitops over werk, onderwijs en mobiliteit. Hiermee kreeg het proces een lokale inbedding en een inhoudelijke verbreding.

© 2012 - StampMedia - Paul Eyben


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 07/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 07/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 07/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door JeugdWerkNet op 07/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 07/05/2012