BRUSSEL - Zaterdag 29 juni palmden tal van organisaties en jongeren de Brusselse straten in met een betoging tegen de recent gestemde GAS-hervorming.

Tal van organisaties waren vertegenwoordigd gisteren, zaterdag 29 juni, op de betoging tegen de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in Brussel. Verenigingen langs beide kanten van de taalgrens zakten af naar het Centraal Station, vanwaar de betoging zich naar het Zuidstation begaf. Onder meer Animo, Groen, Liga voor Mensenrechten, TegenGAS en StopSAC uitten hun ongenoegen tegen de recent gestemde GAS-hervorming. De organisatie sprak over enkele duizenden deelnemers die verwacht werden, maar uiteindelijk bleef de opkomst beperkt tot ongeveer 1.000.

Sociaal alternatief

Het protest verliep gemoedelijk en rustig, op een paar klappertjes na. Politie was aanwezig, maar beperkte zich tot een subtiele begeleiding van de stoet. “Stop de willekeur”, “Voor een sociaal alternatief op het repressief beleid”, “GAS spekt enkel de 'dikkenekkekas'” of “If kids are united, they will never be divided”: een bloemlezing van de talrijke slogans van de al even talrijke verenigingen.

De aankomst op het Zuidstation bleef eveneens rustig, al bleven de beloofde animatie en speeches beperkt. Maar de afloop van de betoging vatte het doel van het gebeuren samen: in alle sereniteit een stem laten horen tegen de GAS-boetes. “Vreedzaam protest is de beste oplossing. Politici gooien zo al genoeg met modder naar elkaar”, klonk het in de oproep.

Reactie

Het blijft natuurlijk afwachten hoe en of de politiek en misschien ook Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken, zullen reageren. De organisatoren wachten dat evenwel niet af en kondigden meteen een volgende nationale betoging aan op 26 oktober. Het laatste is duidelijk nog steeds niet gezegd over de beruchte Gemeentelijke Administratieve Sancties.

© 2013 – StampMedia – Gunther Malin


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 29/06/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 29/06/2013