‘Maatschappelijke participatie’ is vandaag het thema van de internationale Dag van de Jeugd. Overal ter wereld, en dus niet enkel in Vlaanderen, benadrukt men het belang van jongerenparticipatie in en voor de samenleving. "Ik roep dan ook onze Vlaamse beleidsmakers op om van jongeren echte mede-eigenaars van de samenleving te maken. Dat is cruciaal in tijden dat aanhoudende besparingen meer en meer op onze schouders wegen", stelt Nozizwe Dube (19), de voorzitter van De Vlaamse Jeugdraad.

‘Voor jongeren, door jongeren’, dat is het uitgangspunt van de Vlaamse Jeugdraad. Jongeren moeten actiever hun stempel op het publiek debat en het beleid kunnen drukken. Dat benadrukken wij keer op keer wanneer wij met beleidsmakers in debat gaan over kwesties als jongerenwerkloosheid of de mobiliteit van kinderen en jongeren. Vaak zijn we het niet eens. Logisch toch. Jullie hebben de sleutel in handen om onze positie in de samenleving te versterken, maar die ambitie mist het beleid. Ik roep jullie dan ook op: ‘Durf de wereld meer vanuit onze leefwereld te bekijken!’

 Jongeren moeten actiever hun stempel op het publiek debat en het beleid kunnen drukken

De Vlaamse Jeugdraad is ooit in het leven geroepen om jullie hierbij te adviseren. Het is ons instrument om het jeugdbeleid in Vlaanderen, en ver daarbuiten, jeugdvriendelijker te maken. Daar werken heel wat enthousiaste vrijwilligers elke dag aan. Jongeren zijn wel degelijk een meerwaarde. Sterker zelfs, we zijn essentieel in het debat en besluitvormingsproces.

Vraag ons advies om het openbaar vervoer beter af te stemmen op de noden van kinderen en jongeren, bijvoorbeeld.  Betrek jongeren en jeugdorganisaties bij de uitbouw van het plan van de Vlaamse Regering om jongeren praktijkgericht te laten leren en werken. Betrek kinderen, jongeren en hun organisaties bij de ontwikkeling en totstandkoming van wetten en decreten.

Ik roep mijn leeftijdsgenoten op om een maatschappelijk engagement op te nemen

Jongeren moeten mee aan het stuur staan. Daarom roep ik ook mijn leeftijdsgenoten op om een maatschappelijk engagement op te nemen. Of het nu lokaal is door lid te worden van een politieke jongeren partij, een mandaat op te nemen in de gemeente of een engagement op grotere schaal. Zo kunnen we het publiek debat mee vormgeven en de politieke besluitvorming beïnvloeden.

Jongeren zijn ook mede-eigenaar van de samenleving.

© 2015 – StampMedia – Nozizwe Dube


Dit opiniestuk werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 11/08/2015