Een bonte stoet van paarden, kamelen en praalwagens bepaalt aanstaande zaterdag het straatbeeld in het centrum van Antwerpen. Voor het eerst trekt De karavaan door de stad als opening van de jaarlijkse
Cultuurmarkt.

Karavaan

De optocht vertrekt op zaterdag 30 augustus om vier uur van het Sint-Jansplein en eindigt twee uur later op de Plantinkaai. Met deze kleurrijke stoet wil organisator Prospekta een zo breed mogelijk publiek warm maken voor een weekend vol culturele evenementen.

“De opbouw van de praalwagens gebeurde door mensen uit de wijken, en leerlingen uit het technisch- en beroepsonderwijs”, vertelt Annik Klaes, directeur van Prospekta. “Hierdoor heerst er onder de medewerkers een grote verbondenheid. De stoet is niet iets wat van bovenaf op de mensen wordt neergegooid, maar waaraan ze zelf meewerken.”

De karavaan vervult zo een dubbele functie: ze prijst de diversiteit in een indrukwekkende stoet, en zet tegelijkertijd de toeschouwers aan om ook zondag een kijkje te nemen op de cultuurmarkt.

Toekomst

Hoewel De karavaan oorspronkelijk bedoeld was als een eenmalig evenement, blijft de optie voor een herhaling open. “Er is enorm veel moeite en spanning gekropen in de opstart,” legt Klaes uit, “maar er zijn al mensen komen vragen om mee te mogen werken aan de stoet van volgend jaar.” Toch zal het succes van De karavaan pas na de Cultuurmarkt echt geëvalueerd kunnen worden. “We willen niet te snel conclusies trekken,” besluit Klaes. “The proof of the pudding is in the eating.”
Cultuur en sport

In tegenstelling tot De karavaan, is de Cultuurmarkt zelf niet aan haar proefstuk toe. De stad zet reeds voor de 13de keer talent in de kijker. Rode draad vormt dit jaar de koppeling tussen cultuur en sport. De culturele ringen in het logo verwijzen naar het samenkomen van verschillende culturen in één mooi ogend geheel. Het respecteert de diversiteit en symboliseert de onderlinge verbondenheid. Volgend jaar staat de cultuurmarkt hoogstwaarschijnlijk in het teken van Cultuur en Wetenschap.

Vlaams gebeuren

Het programma is ook dit jaar weer opgebouwd rond groepen uit heel Vlaanderen. “We vinden het erg belangrijk om alle provincies te betrekken,” zegt programmator Patrick N’Siala. “De Cultuurmarkt is een Vlaams gebeuren waar jonge artiesten in contact kunnen komen met mensen die al langer in het vak zitten.”

De programmatoren zijn steeds op zoek naar jong talent dat een podiumkans verdient. Mooi voorbeeld daarvan is Société Anonyme. Zij sloten vorig jaar het podium op de Groenplaats af, en mogen dit jaar opnieuw het beste van zichzelf geven op de Grote Markt.

Drempelverlagend

De Cultuurmarkt wil drempelverlagend werken, en meer mensen laten kennismaken met cultuur. “De Cultuurmarkt heeft een erg trouw publiek”, vertelt Klaes. “We weten dat 70 procent van de mensen komt om zich te informeren. Dat is 70 procent die we elk jaar opnieuw hebben.” Met evenementen als De karavaan en uitbreiding van het terrein hoopt Prospekta ook andere mensen aan te trekken. Vorig jaar kon de Cultuurmarkt rekenen op 175 000 bezoekers.

© 2008 – StampMedia – Carmen Van Oers, foto: Sumeyye Ata


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 28/08/2008.