/image-archive/ [at] skatingNUN.jpg">

Particulieren die een kat willen verkopen of weggeven, moeten er vanaf vandaag op toezien dat het dier gesteriliseerd is. De maatregel moet het aantal zwerfkatten en dieren in een asiel beperken.

Alle katten die van eigenaar veranderen moeten voortaan gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden. Die regel geldt al sinds 2012 voor katten die voor adoptie in een Belgisch asiel binnengebracht worden. Enkel katten bestemd voor erkende kwekerijen of voor mensen in het buitenland, vallen niet onder deze maatregel, maar moeten wel geïdentificeerd en geregistreerd zijn.

Donald Stevens, voorzitter van de Vlaamse Vereniging Voor Dierenbescherming, vindt dat de maatregel zeker goedbedoeld is, maar dat het effect ervan nog valt af te wachten. “Enerzijds is het heel moeilijk om hierop controles uit te voeren, het lijkt eerder de bedoeling om mensen te sensibiliseren”, zegt Stevens. “Anderzijds is het ook onduidelijk hoe de eigenaars van een nest gaan reageren. Misschien zullen er in een eerste fase juist meer zwerf- of asielkatten komen doordat eigenaars niet willen investeren in hun dieren.”

32.315 katten in asiel

Een niet-gesteriliseerde kattin kan per jaar twee nestjes krijgen en zo op termijn tientallen nakomelingen voortbrengen. Volgens cijfers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werden in 2013 maar liefst 32.315 katten opgevangen in de 119 asielen die deelnamen aan de bevraging. Zeventig procent daarvan werd gevonden op de openbare weg. Er staan nochtans strenge straffen op het achterlaten van je huisdier: je riskeert hiervoor een boete van 6.000 euro.

Volgens Stevens is enkel de nieuwe regel niet voldoende. “Als we echt willen vermijden dat katten in een asiel belanden of euthanasie krijgen, moeten er ook inspanningen komen vanuit het gemeentebeleid. Er moeten meer lokale projecten uitgewerkt worden”, besluit Stevens.

© 2014 – StampMedia – Emily Van Campenhout


Dit artikel werd gepubliceerd door DeRedactie.be op 01/09/2014