Sommige jeugdwerkers stellen zich vragen bij het Jongerenpact 2020, dat op dinsdag 26 juni werd ondertekend door minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister Pascal Smet (SP.A). Zo vraagt Leo Nouwen van jeugdwerking Gigos zich af of kwetsbare jongeren werden gehoord.

In het Jongerenpact 2020 gaat de Vlaamse regering enkele engagementen aan die zich richten op de Vlaamse jongeren in 2020. Een positief signaal, zo lijkt op het eerste gezicht. Toch stellen sommige jeugdwerkers die zich voor maatschappelijk kwetsbare jongeren inzetten, zich vragen bij de aanpak van de Vlaamse regering.

Inspraakmomenten

Het Jongerenpact 2020 werd samengesteld na consultatie van enkele jongeren, de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Scholierenkoepel en verschillende belangenorganisaties. In eerste instantie werden jongeren bevraagd via een online enquête, een middel dat amper gehoor vindt bij kwetsbare jongeren, legt Leo Nouwen, Algemeen Coördinator van jeugdwerking Gigos in Genk, uit.

"Bij inspraakmomenten voor jongeren zoals dit Jongerenpact, is het altijd de vraag welke jongeren er betrokken zijn geweest. En dan leert de praktijk ons dat het vaak de betere middenklasse is die zich laat horen. Iedereen weet dat het overgrote deel van de kansarme jongeren niet deelneemt aan dergelijke bevragingen. De enige manier om de noden te weten te komen van kwetsbare jongeren, is deze jongeren opzoeken, en één op één met hen in gesprek te gaan."

Specifiek jeugdbeleid

"Dat is misschien moeilijk voor de Vlaamse overheid", gaat Nouwen verder. "Maar moeilijk is per definitie niet onmogelijk." Met het Jongerenpact 2020 lijkt de Vlaamse overheid zich te engageren voor een jongerengericht toekomstbeleid, maar daar plaatst Nouwen een kanttekening bij. "Tot nu toe moesten gemeenten, naast een algemeen beleidsplan, ook een jeugdbeleidsplan opstellen, waarin een specifiek jeugdbeleid moest worden opgenomen. Wel, de Vlaamse regering heeft beslist dat dat vanaf de volgende legislatuur niet meer nodig is. Van een dergelijke maatregel word ik als jeugdwerker niet blij. In veel gemeenten is het dan ook bang afwachten wat er na 14 oktober gebeurt. Zullen er nog veel middelen vrijgemaakt worden voor jeugdbeleid?", vraagt Nouwen zich af.

© 2012 - StampMedia - Robbe van Lier


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 29/06/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 29/06/2012