Opleidingscheques hadden oorspronkelijk als doel om de financiële drempel van een opleiding te verlagen. Maar al gauw bleek het systeem niet naar behoren te functioneren. Enerzijds door misbruik van de cheques en anderzijds door de ondervertegenwoordiging van laaggeschoolden.

Iedere werknemer of interim-kracht die werkt in Vlaanderen of het Brussels Gewest en de opleiding op eigen initiatief volgt, heeft recht op opleidingscheques van de Vlaamse Overheid. Met deze cheques, waarvan de overheid minstens de helft terugbetaalt, kan je gewone opleidingen, een loopbaanbegeleiding of een opleiding in het kader van die loopbaanbegeleiding volgen.

Maatregel 2010

Er werd echter vastgesteld dat 60% van de opleidingscheques gebruikt werd voor opleidingen in de sfeer van hobby’s en persoonlijke ontwikkeling. Om het systeem meer arbeidsmarktgericht te maken werd in augustus 2010, op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), een maatregel ingevoerd waarbij opleidingscheques enkel gebruikt kunnen worden voor een vaste lijst van goedgekeurde opleidingen die een reële meerwaarde betekenen voor werknemers op de arbeidsmarkt.

Onlangs bleek uit cijfers van minister Muyters, dat het aantal Vlamingen die de eerste 10 maanden van 2011 opleidingscheques in ontvangst namen, met 20% was gedaald. Dat betekende een besparing van 8 miljoen euro. De maatregel bleek dus te zorgen voor een positieve hervorming van het systeem.

Ondervertegenwoordiging laaggeschoolden

Maar er is nog een ander probleem. Volgens cijfers van de studiedienst van de VDAB werden 12,69 % aanvragen voor opleidingscheques in 2012 gedaan door laaggeschoolden, wat een duidelijke ondervertegenwoordiging betekent. In 2010 werden 13,34% van de opleidingscheques aangevraagd door laaggeschoolden en maar liefst 48,21 % door hooggeschoolden. Een verbetering van de toestand is er dus niet. Er is wel een andere verbetering te zien: “Door de maatregel van 2010 worden meer cheques gebruikt voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. Maar we zien wel dat die cheques vooral door hooggeschoolden worden gebruikt”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Laurys (CD&V).

Motivatie

Waarom laaggeschoolden minder beroep doen op opleidingscheques heeft volgens Laurys te maken met enerzijds cultuur en de manier van informeren, en anderzijds met hoe mensen bezig zijn met opleiding en bijleren. Laaggeschoolden zouden minder openstaan voor bijkomende opleidingen. “Iemand die al een diploma op zak heeft, zal zich gemakkelijker voor een extra opleiding inschrijven. Dit alles zorgt ervoor dat het systeem zijn oorspronkelijke doelstelling nog steeds niet vervult”, aldus Laurys.

Stimuleren

Laaggeschoolden moeten meer gestimuleerd worden om extra opleidingen te volgen. "De lokale werknemers zouden dat moeten doen door mond aan mond reclame. Ook vakbonden kunnen hierbij helpen door hen meer te begeleiden", besluit Laurys.

© 2013 – StampMedia – Laura Lefever