Buurtbewoners van de Stadsfeestzaal klagen steen en been. De herrie van vrachtwagens wekt hen om zes uur 's morgens. De politie kent het probleem en heeft al actie ondernomen.

Vooral Delhaize veroorzaakt overlast. "Doordat verschillende ondernemingen van de Stadsfeestzaal gebruik moeten maken van dezelfde laad- en loskade, kan er op piekmomenten overlast optreden voor de omwonenden", zegt Roel Dekelver, persverantwoordelijke van Delhaize. "Er wordt in de nabije toekomst overleg gepland om dit probleem aan te kaarten en de hinder tot een minimum te beperken. Delhaize respecteert de opgelegde laad- en losuren en zal deze nogmaals doorgeven aan haar leveranciers."

Om zes uur wakker

Thomas Geuens woont vlakbij en stoort zich aan het ochtendlawaai. "Ik heb vorige zomer een fantastisch appartement in de buurt van de Stadsfeestzaal gekocht. Maar de geluidsoverlast staat niet in verhouding tot de aankoopprijs. Elke ochtend als de poort van de Delhaize openschuift, veer ik recht in mijn bed. De kleppen van laadcamions en de vuilniskar die het afval van Delhaize ophaalt, maken een ongelooflijk irritant geluid."

Niet alleen het lawaai hindert. "In de Kolveniersstraat‏ staan 's ochtends zo veel vrachtwagens dat ik bijna de deur niet uit kan. Wanneer ik mijn hond uitlaat, moet ik mij tussen de camions en de paletten wringen. Sommige mensen komen te laat op hun werk, omdat vrachtwagens de parkeergarages blokkeren." En wat met de veiligheid? "Als de Stadsfeestzaal uitbrandt, kan niemand weg."

Decibelmeter

Geuens heeft nooit officieel klacht ingediend. "Ik vind het zielig om elke ochtend de politie te bellen en dagelijks als een klein kind te klagen." Wel huurde hij een decibelmeter om te kijken of de geluidsoverlast strafbaar is. "Uiteindelijk viel dat tegen. Het schommelde tussen de 90 en 100 decibel, wat toegelaten is."

In april stak hij een brief in de bus van elke buurtbewoner. "Ik heb veel reacties gekregen, via mail en telefoon. De winkels kennen het probleem, maar doen er niets aan. Ze hebben geen respect voor de mensen die hier wonen. Aan de kant van de Meir staan paaltjes, zodat vrachtwagens niet kunnen leveren. Ik begrijp niet waarom de stad aan de overkant geen paaltjes heeft gezet."

Politie in burger

De lokale politie is op de hoogte van de problematiek. "Het wijkteam heeft al verschillende leveranciers beboet, die zich niet houden aan afspraken over het uur van laden en lossen", zegt Veerle De Vries, perswoordvoerster van de Lokale Politie Antwerpen. "Onze politiemensen werken daarom ook regelmatig in burger om overtreders op heterdaad te betrappen. We overleggen ook regelmatig met de leveranciers en onderaannemers. Omdat deze regelmatig wisselen, is het moeilijk om iedereen op een lijn te krijgen."

© 2011 - StampMedia/Plantijn - Jurgen Van de Brande en Xander Quadens, foto: Xander Quadens


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 15/06/2011