© Eva Vanderstricht

De Liga Autisme Vlaanderen startte eind januari met chathulp voor mensen met  autismespectrumstoornis (ASS). Samen met hun directe netwerk kunnen ze hier gratis en anoniem terecht met zorgen en vragen rond autisme. “In Vlaanderen bestond voor allerlei doelgroepen chathulp, behalve voor deze mensen”, zegt Jo Renty, coördinator van Liga Autisme Vlaanderen.

De wachttijden voor autismespecifieke hulp zijn zeer hoog in Vlaanderen. Sommige mensen vinden de drempel om hulpverlening in te roepen te hoog. “Daarom wilden we een laagdrempelig aanbod creëren,” zegt Renty. “We hopen via de chatfunctie een luisterend oor te bieden en te kunnen meedenken om samen tot oplossingen te komen voor de moeilijkheden waar ze mee worstelen.”

Mensen met autisme zijn zeer visueel ingesteld”, zegt Renty over de oorspronkelijke motivatie om te starten met chathulp. “Ze hebben vaak wat meer tijd nodig om de informatie te verwerken. Dus daarom hebben we gekozen voor een zeer visuele en tragere communicatievorm.”  
 
Uniek aanbod 
De chatfunctie is er voor iedereen met vragen rond autisme. Vragen of zorgen zoals: ‘De opvoeding van mijn kind met autisme valt me soms zwaar, ik wil dit even kwijt’; ‘Ik heb zelf autisme en heb het gevoel dat niemand mij begrijpt’ of: ‘Mijn partner met autisme en ik begrijpen elkaar soms niet goed. Hoe kunnen we hiermee omgaan?’  
Onze chatmedewerkers zijn allemaal professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten,” zegt Renty. “Het zijn mensen met een sociaal- pedagogisch diploma en een ruime ervaring in begeleiding. Een team van 26 medewerkers is tussen de twee uur per week en twee uur per maand online.”
 
Hoe werkt het? 
Voor het chatgesprek wordt je naam gevraagd. Je kiest zelf of je je eigen naam of een andere invult. Daarna kom je in een chatomgeving waar een chatmedewerker je verwelkomt. Die stelt vervolgens een aantal verkennende vragen. Afhankelijk van welke vragen of welk verhaal je hebt, zal de medewerker je proberen te helpen.
 
Bij het afsluiten krijg je nog een aantal vragen om het gesprek te evalueren, zodat de medewerkers een idee krijgen waarom mensen al dan niet tevreden zijn. 
Hoe lang zo’n chat duurt, is heel persoonlijk. “We willen iedereen de tijd geven om zijn of haar woorden te vinden,” zegt Renty. “Gesprekken die langer dan 45 minuten duren proberen we uiteindelijk wel af te ronden, om iedereen de kans te geven om met een medewerker te chatten.” 

Wat is Liga Autisme Vlaanderen?

In 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht als formeel samenwerkingsverband tussen alle thuisbegeleidingsdiensten voor autisme in Vlaanderen. Met de Liga hebben ze als doel hun krachten te bundelen zodat ze Vlaamse autismeprojecten op touw kunnen zetten. “Het gaat om projecten die het bestaande aanbod aanvullen en projecten die we uitwerken ter ondersteuning van de bestaande werking van de thuisbegeleidingsdiensten,” zegt Renty.  

Meteen chatten? 
Ben of ken jij iemand met autisme en wil je chatten of meer informatie? Surf dan naar: https://autismechat.sittool.net/

Je kunt elke maandag, dinsdag en donderdag chatten, tussen 18.00 uur en 22.00 uur en woensdag tussen 14.00 uur en 22.00 uur.  

vorige volgende