Sint-Vincentius Maaseik, een buurthuis voor minderbedeelden, ontving begin december meer dan duizend verzorgingsproducten van Campus Mosa-RT. De leerlingen en leraren van de middelbare school zamelden deze in voor de organisatie. De actie kadert in een breder project voor De Warmste Week.

Elk jaar kiest Campus Mosa-RT een goed doel uit dat zij zullen steunen. Dit jaar kozen ze ervoor om een gift te doen aan Sint-Vincentius Maaseik. Sint-Vincentius is een vrijwillige organisatie die mensen in armoede helpt door producten of kleren gratis of goedkoper aan te bieden. De leerlingen van de school zamelden meer dan duizend producten in om ze dan nadien naar het centrum te brengen.

Steeds groter probleem

De organisatie is blij dat er organisaties zoals Campus Mosa-RT giften doen. Alleen zo kan de de vzw blijven bestaan, en kunnen zij mensen helpen die het nodig hebben. “Wij vinden het fijn dat de school samen met ons bekeken heeft aan welke producten het meest nood is, en deze dan ook heeft ingezameld. Het is belangrijk dat acties als deze leerlingen en leraren bewust maken van problematieken en ze zich er ook voor engageren”,  zegt co-voorzitter Els Palmaers van Sint-Vincentius Maaseik.

"Tegenwoordig komen er steeds vaker jonge mensen bij ons aankloppen ."

Els Palmaers, co-voorzitter Sint-Vincentius

“Armoede is een steeds groter wordend probleem in Maaseik en Kinrooi. We kunnen wel zeggen dat het aantal mensen dat bij ons komt aankloppen elk jaar met een paar procent stijgt. Als we kijken naar 25 jaar geleden, zijn dat toch drie tot vier keer meer hulpbehoevenden. Wat ons opvalt is dat de samenstelling van die groep evolueert. Op dit moment hebben we veel alleenstaande ouders en alleenwonenden. Daarnaast verandert de leeftijd ook. Tegenwoordig komen er steeds vaker jonge mensen bij ons aankloppen voor hulp. Tien jaar geleden ging het vooral om jonge gezinnen”, vertelt Els Palmaers.

Door de coronacrisis mag de voedselbank van Sint-Vincentius wel niet meer open voor het door het OCMW-geselecteerde publiek. In plaats daarvan worden de pakketten op afspaak afgehaald.  

Foto: Sint-VIncentius
vorige volgende