Jaarlijks zetten hulporganisaties hun tentje neer op allerlei festivals. Mano Mundo ontvangt dit jaar Persephone vzw. Deze organisatie focust zich op vrouwen met een handicap. Karla, Ria, Rita, Ann, Paula en Tonia geven graag wat meer uitleg.

"Wij zijn pluralistisch", zegt Karla Christina. "Het gaat voor een deel over mensenrechten zoals het recht op moederschap, het recht op seksualiteit, tewerkstelling en aangepast wonen. Gehandicapten zouden in elk huis welkom moeten zijn, elk huis moet in principe toegankelijk zijn. Bij Persephone wordt gefocust op vrouwen omdat vrouwen specifieke problemen hebben. Om de vijf jaar is er een Briefschrijfactie waarbij we mensen mobiliseren om meer rekening te houden met mensen met een handicap."

Actie ondernemen

Vorig jaar slaagde Persephone erin om twee vluchthuizen in België maatregelen te laten nemen. "Veel gehandicaptentoiletten zijn bijvoorbeeld gewoon kuiskoten of er zijn aangepaste toiletten voorzien maar dan in de kelder. Wij streven ernaar zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Wie wil kan deelnemen aan workshops zelfverdediging of handicap en moederschap."

Voor meer informatie kan je terecht op www.persephonevzw.org

© 2011 – StampMedia - Erica Michiels


Dit artikel werd gepubliceerd door MO* - online op 07/05/2011