Allochtone jongeren in een vereniging: een zeldzaam gegeven. Vaak blijven ze tot hun puberteit bij een jeugdgroep, maar daarna stokt de trein. Jeugdwelzijnswerk GIGOS uit Genk zorgt voor die spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Luisteren naar de jongeren en contact met de ouders lijkt het geheime recept.

Volgens jongeren die we hierover spraken, is instappen in een vereniging inderdaad niet evident. Allochtone jongeren kennen vaak weinig personen die bij een groep horen en stappen dan zelf ook niet in. Ze vullen hun behoeften in bij hun vrienden in de wijk. Ook GIGOS vertrekt vanuit de kracht van de wijk.

Contact

Luisteren naar de jongeren is van essentieel belang volgens algemeen coördinator van GIGOS Leo Nouwen. "Je moet hun behoeften leren kennen en van daaruit vertrekken. Het is belangrijk om een vertrouwensband te creëren en leren wat de drempels zijn. Vaak kan het gewoon om geld gaan. Heel belangrijk zijn de contacten met de ouders. Onze medewerkers gaan vaak op huisbezoek. Ouders zijn niet gewend om te horen dat het goed gaat met hun kind. Meestal krijgen ze bezoek om opnieuw te horen wat ze mispeuterd hebben."

Samenhorigheid

De meeste allochtone jongeren sluiten zich op jonge leeftijd wel aan bij een vereniging, maar vanaf de puberteit vertrekken ze weer. Ze vormen dan kliekjes in de wijk. Een reden voor dat vertrek ligt voor de hand: de interesse ebt weg en jeugdbewegingen behandelen weinig thema’s die hen nauw aan het hart liggen. Bovendien speelt religie een grote rol. De moskeeën bieden zelf activiteiten aan. "Toch is er geen samenhorigheid onder moslims. Zo horen we dat Marokkaanse jongeren niet willen komen als er ook Turken zijn, en omgekeerd," legt Nouwen uit.

Media

Sociale netwerken en andere media hebben een grote invloed op de hedendaagse jeugd, maar om allochtone doelgroepen te bereiken zijn Facebook en aanverwanten geen ideale middelen. Het zijn interessante manieren om de al bestaande leden te informeren over de werking van je vereniging, maar ze werken niet om nieuwe jongeren aan te trekken. "Daarvoor moet je echt in hun leefwereld komen", gaat Nouwen verder. "We gebruiken die tactiek al 25 jaar en ik heb de indruk dat het werkt".

Nuance

Diversiteit kan je op verschillende manieren opvatten. Als je de cijfers vergelijkt tussen het aantal allochtonen in een vereniging of het aantal verschillende nationaliteiten in de groep, kom je aan totaal andere cijfers.

"GIGOS bereikt 95 procent van de jongeren met allochtone roots. Maar je krijgt een ander verhaal als we de nationaliteiten optellen", aldus Nouwen. "De wijk Nieuw Sledderlo telt een grote populatie bewoners van Turkse origine. Het zal je dan ook niet verwonderen dat de grote meerderheid van de mensen die we daar bereiken van Turkse origine zijn".

© 2009 – StampMedia – David Tucci, foto: Boumediene Belbachir


Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem op 24/12/2009