She Decides. Zo heet het initiatief om vrouwen en meisjes wereldwijd de kans te geven om zelf te beslissen over hun kinderwens. She Decides verzet zich onder meer tegen de recente beslissingen van Amerikaans president Trump, die de strijd aanbindt met organisaties die abortus verdedigen. Vorige donderdag was er een conferentie in Brussel.

 

Zowel overheden, ngo’s, de private sector als gewone burgers kunnen een schenking doen aan She Decides. Met dat geld worden organisaties gesteund die toegang verlenen tot levensreddende voorbehoedsmiddelen, gezinsplanning, seksuele voorlichting en/of veilige abortus. Organisaties, met andere woorden, die niet langer op Amerikaanse subsidies moeten rekenen nu Donald Trump president is. De seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn wereldwijd nochtans cruciaal voor de gezondheid, socio-economische situatie en persoonlijke ontwikkeling van elke vrouw en elk meisje.

Vorige donderdag, 2 maart, was er in Brussel een internationale conferentie om She Decides in de spotlights te zetten. De conferentiezaal in het Egmontpaleis was goed bevolkt: meer dan 50 landen werden vertegenwoordigd door ministers, parlementsleden en vertegenwoordigers van ngo’s. De inleiding kwam van Belgisch minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld): “We want every pregnancy to be wanted. Every delivery to be safe. Every girl to develop to her full potential."

 

Conferentie

Na de inleiding volgde een reeks getuigenissen. Onder meer dokter Fatima Tasneem, vertegenwoordigster van de Pakistaanse organisatie Marie Stopes International, vertelde dat Pakistan de derde plaats ter wereld inneemt wat betreft moedersterfte. Slechts 35 procent van de Pakistaanse vrouwen gebruikt contraceptie, wat tot onveilige abortussen leidt, die vaak fataal aflopen.

 

Adama Dicko, lid van de Malinese associatie voor familiebescherming, beklaagde zich dan weer over het algemene taboe rond seksuele gezondheid. Haar eigen moeder overleed door een clandestiene abortus. In Mali is er geen seksuele voorlichting van de maatschappij - noch op school, noch thuis.

 

Teodros Melesse, directeur-generaal van het IPPF (International Planned Parenthood Federation), stelde dat She Decides ons verenigt. Want: “we’re all the products of sex.”

 

Critici stellen dat She Decides een uiting is van het welgestelde westen dat het voor het zeggen heeft over ontwikkelingslanden. Melesse benadrukte dat She Decides niet slechts een Westers initiatief is, geen beweging uit het noorden alleen.

Zijn redenering: het gaat over mensenrechten. En daarvoor bestaat er geen tegenstelling tussen noord en zuid. “This is a global cause.” Een mooi bewijs: de aanwezigheid van de vertegenwoordigers uit meer dan 50 landen, uit élk continent.

#YouCanHelp

Uiteindelijk kwamen ook de ministers van de aanwezige landen aan het woord, samen met de vertegenwoordigers van ngo’s, private ondernemingen en andere stichtingen. Enkele landen uit het welgestelde noorden beloofden miljoenen voor She Decides.

De ngo’s, landen en stichtingen die geen geld kunnen bijdragen, garandeerden hun steun, samenwerking en engagement voor het initiatief. Het slotwoord was voor De Croo: “We have a voice. We have a choice."

https://www.youtube.com/watch?v=QOE7TgVGSPw

info: shedecides.com

© 2017 - StampMedia - Anastasia Troukhina