Het Platform Allochtone Jeugdwerking, kortweg PAJ, heeft er sinds januari van dit jaar een nieuw experimenteel project bij in Antwerpen. Gesponsord door de burgerbegroting zette PAJ het project Our P.A.C.T. op poten. Dat om jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit en moeilijk hun weg vinden in de maatschappij een hart onder de riem te steken.

 

 

Na een periode van kennismaking met de jongeren startte Our P.A.C.T. de voorbije week met de eerste activiteiten. “Our P.A.C.T. staat voor Positive Actions Change Things”, zegt projectmedewerkster Miryam Belkadi (23). “We gaan ervan uit dat jongeren een positieve kracht vinden in een uitgebreide vrijetijdsbesteding.”

 

 

De jongeren doorlopen een traject dat bestaat uit verschillende activiteiten. “We willen de jongeren niet enkel in de activiteiten laten uitblinken, we willen hen ook dingen bijbrengen”, legt Miryam uit. “Zo hebben we onze maandelijkse jongerendialogen, Matchpoint. Daarin komen moeilijk bespreekbare thema’s aan bod, zoals relatie en gender, identiteit, waarden en normen, en diversiteit.”

 

 

De werking van Our P.A.C.T. is vooral gericht op inspraak van de jongeren. “We willen een gevoel van burgerschap creëren door de jongeren zoveel mogelijk te laten matchen met de samenleving”, vertelt Miryam. “Ze worden geprikkeld met een uitgebreid aanbod aan workshops – zoals ‘Rots en water’ en ‘Over de streep’ – en worden in contact gebracht met rolmodellen.”

 

 

“Er zijn veel projecten die radicalisering willen tegengaan”, gaat Miryam verder. “Door kort op de bal te spelen, proberen wij de radicalisering een stapje voor te zijn. We werken dus preventief. Door te focussen op een positieve kijk op de samenleving, en door de jongeren een toekomstperspectief te bieden.”

 

 

Voor meer info over de werking van PAJ: www.paj.be/about-us

 

 

© 2017 - StampMedia - Shana Ludikhuyze

 

 

---

 

 

Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 03/03/2017
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 03/03/2017
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 03/03/2017