Beeld van januari 2023 toen er ook al een raid plaatsvond in het vluchtelingenkamp in Jenin. © WikiCommons

De recente Israëlische aanval op de vluchtelingenwijk in Jenin is slechts één van de vele schrijnende voorbeelden van het voortdurende geweld en de onderdrukking die plaatsvinden in Palestina. Het is een herinnering aan het dringende belang van een duurzame en rechtvaardige oplossing voor het conflict, schrijft Sidi El Omari.

De Israëlische bezetting in Palestina duurt al meer dan 75 jaar, en dat met verwoestende gevolgen voor de Palestijnse bevolking. Sinds maandag zag de wereld opnieuw de schokkende realiteit van deze bezetting met de aanval op het vluchtelingenkamp in Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Zelfs journalisten en een ziekenhuis bleven daarbij niet gespaard. Meer dan duizend gewapende Israëlische militairen vielen de wijk van nog geen halve vierkante kilometer groot binnen. Deze wijk, ontstaan als een tentenkamp begin jaren 50, is uitgegroeid tot één van de grootste vluchtelingenwijken in Palestina, met volgens de Verenigde Naties 14.000 Palestijnse vluchtelingen.

De beelden op sociale media tonen de hartverscheurende realiteit van kleine kinderen waarvan sommigen nog geen 10 jaar oud zijn, schreeuwend om hun leven terwijl ze met hun ouders proberen te vluchten. Ze worden aangevallen door de bezetter met traangas en andere wapens. Het is pijnlijk om te zien hoe deze kinderen slachtoffer worden van een onvermijdelijke cyclus van geweld.

Hypocrisie van het Westen

Wat nog schrijnender is, is het gebrek aan reactie van het Westen. De schendingen van talloze internationale mensenrechten lijken normaal. Het is onbegrijpelijk dat na tientallen jaren nog steeds geen sancties zijn opgelegd. Sterker nog: vanwege vermeende mensenrechtenschendingen in Rusland, gaat de Europese Unie nu zijn gas halen bij de Israëlische kolonisator: hypocrisie ten top.

Precies een jaar geleden liep ik zelf in het vluchtelingenkamp van Jenin rond, om samen met Idries Bensbaho en Nouaman Hilali een reportage te maken over de moord op de christelijk Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh, die nog via VRT Max te bekijken is. Abu Akleh werd neergeschoten in hetzelfde vluchtelingenkamp. Tijdens ons verblijf waren er al op de achtergrond vuurgevechten te horen. 

Destijds was de situatie echter niet zo geëscaleerd als vandaag. Deze recente militaire actie is de grootste die Israël in meer dan twintig jaar heeft uitgevoerd op de Westelijke Jordaanoever. Hoewel Israël in de officiële verklaring spreekt van het ontmantelen van terroristische groeperingen, geloof ik dat dit niets meer is dan een vergeldingsactie, een reactie op de door Palestijnse verzetsstrijders neergehaalde helikopter, iets meer dan een week geleden.

De Israëlische bezetting voedt de haat en het wantrouwen tussen beide gemeenschappen, waardoor de kansen op vreedzaam samenleven steeds verder vervagen

Wantrouwen tussen beide gemeenschappen

Het is de hoogste tijd dat de wereld wakker wordt en actie onderneemt. Het lijden van het Palestijnse volk kan niet langer genegeerd worden. We moeten de kracht van diplomatie en internationale samenwerking gebruiken om een einde te maken aan deze voortdurende bezetting.

De Israëlische bezetting schendt niet alleen de fundamentele mensenrechten van de Palestijnen, maar heeft ook geleid tot een toenemende radicalisering en onveiligheid in de regio. Het voedt de haat en het wantrouwen tussen beide gemeenschappen, waardoor de kansen op vreedzaam samenleven steeds verder vervagen.

Het is hoog tijd dat de internationale gemeenschap de Israëlische bezetting van Palestina serieus neemt en concrete stappen onderneemt om een einde te maken aan dit decennialange conflict. Vrede en stabiliteit in de regio kunnen alleen worden bereikt door een rechtvaardige oplossing die rekening houdt met de rechten en behoeften van zowel Israëli's als Palestijnen.

Het is van cruciaal belang dat we de wereld bewust maken van de gruweldaden die plaatsvinden in Palestina. Sociale media en andere kanalen bieden ons een platform om deze mensenrechtenschendingen te delen en de waarheid te verspreiden. Door het bewustzijn te vergroten en de publieke opinie te mobiliseren, kunnen we druk uitoefenen op regeringen en internationale organisaties.

Bestaansrecht Israël

Het is belangrijk te benadrukken dat kritiek op de Israëlische bezetting niet betekent dat men tegen het bestaansrecht van Israël is. Kritiek op de Israëlische bezetting betekent niet onmiddellijk dat je een antisemiet bent. Het gaat om het bekritiseren van de voortdurende bezetting, de schendingen van de mensenrechten en het ontzeggen van de fundamentele rechten van het Palestijnse volk.

Het Palestijnse volk verdient het recht op zelfbeschikking en een leefbaar thuisland, net zoals het Israëlische volk recht heeft op veiligheid en vreedzaam samenleven

Het is mogelijk om een rechtvaardige oplossing te vinden waarbij zowel Israëli's als Palestijnen in vrede en veiligheid kunnen leven. Het Palestijnse volk verdient het recht op zelfbeschikking en een leefbaar thuisland, net zoals het Israëlische volk recht heeft op veiligheid en vreedzaam samenleven.

De betrokken partijen moeten gedwongen terugkeren naar de onderhandelingstafel en constructieve gesprekken voeren. Het is essentieel dat er eerlijke bemiddeling plaatsvindt, met respect voor het internationaal recht en de relevante VN-resoluties.

Om verandering te bewerkstelligen, moeten we onze politieke leiders aanspreken en hen verantwoordelijk houden voor het bevorderen van vrede en rechtvaardigheid. We moeten ook druk uitoefenen op bedrijven en investeerders die profiteren van de bezetting, zodat zij hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan positieve verandering.

Het is tijd om de stilte te doorbreken, om op te staan tegen onrechtvaardigheid en om te strijden voor een wereld waarin alle mensen in vrede en veiligheid kunnen leven. Het is tijd om de Israëlische bezetting en de schendingen van de mensenrechten aan de kaak te stellen en te streven naar rechtvaardige en duurzame vrede in Israël en Palestina.

Bekijk hier een deel van de reportage van Sidi El Omari, Idries Bensbaho en Nouaman Hilali die werd uitgezonden in Terzake:


Dit artikel werd gepubliceerd door MO* op 05/07/2023.

Dit artikel werd gepubliceerd door Knack op 07/07/2023.

vorige volgende