Toen de Antwerpse metalkroeg Panddemonium hun vaste stek wou verplaatsen naar het Eilandje, schoot dit in het verkeerde keelgat van enkele toekomstige buren. Met een petitie wisten zij een vijftigtal handtekeningen te verzamelen tegen de komst van de kroeg in hun 'Saint-Tropez van Antwerpen'.

Antwerpen staat bekend als een stad van vele culturen en is een soort ambassadeur van diversiteit. ''t stad is van iedereen' zegt de stadsslogan niet voor niets. Toch blijkt dit niet van toepassing te zijn op Het Eilandje, een stukje binnenstad aan de jachthaven waar ook het MAS gevestigd is. Toen bekend werd dat het Panddemonium op het Eilandje zou heropenen, bewapenden enkele buurtbewoners zich met pen en papier om zo ten strijde te trekken tegen het 'metalvolkje'. In een brief naar het college van schepenen en de burgemeester van Antwerpen schrijven zij: 'Heavy metal en zijn associatie met de 'demonische cultuur' heeft een eigen publiek met eigen normen en waarden. Deze niche en het publiek dat daarop afkomt past niet in wat het Saint-Tropez van Antwerpen en omgeving moet worden.'

Buurt met achterstand

Menig geboren en getogen Antwerpenaar kan zich nog levendig herinneren dat het huidige 'Saint-Tropez van Antwerpen' een kansarme buurt was in de schaduw van het Schipperskwartier. Na de recente opwaardering van de buurt veranderde het imago van de buurt volledig en lijken 'anderen' er niet meer welkom. De buurt huivert vooral van de 'demonische' en 'satanische' aard van de metaalhoofden. Ook de geluidsoverlast – in een buurt waar feestende discogangers dagelijkse kost zijn – zien zij niet zitten.

Rock- en metalliefhebbers van over heel Vlaanderen voelen zich gediscrimineerd en verzetten zich tegen de heersende tendens van sluitende stagebars. Eerder sloten zowel De Witte Non in Hasselt en De Metalen Hoek in Turnhout de deuren en lag het Panddemonium onder vuur wegens klagende buren. Toch is het niet het geluidsniveau waar omwonenden last van hebben maar eerder de keuze van muziek. Het lijkt erop dat deze bars, hun cliënteel en bands het onderspit moeten delven, enkel en alleen wegens persoonlijke smaak.

Online protest groeit

Op sociaalnetwerksites blijven geschokte reacties binnenstromen, net zoals verontruste inschrijvers op een online tegenpetitie. Panddemoniumbezoekers en sympathisanten roepen via een Facebook-event al op voor geweldloze tegenacties en een betoging.

© 2011 - StampMedia - Lieze Neven