"De allochtonen in de partijfracties zijn nog niet rijp om mee te besturen." Met deze uitspraak verdedigde de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens zich tegen een opmerking van zijn Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb. Deze laatste vindt het ondenkbaar dat een schepencollege volledig blank kleurt.

“Bij de volgende gemeenteraadsverkiezing in België moet er diversiteit komen in het Antwerpse stadsbestuur. Ik vrees voor een probleem met de vertegenwoordiging van de diversiteitgraad als dat niet gebeurt”, zegt Janssens. Voor deze bestuursperiode blijft hij bij zijn keuze voor een blank schepencollege. “In de partijfracties werken allochtonen, maar die hebben te weinig bestuurservaring. Ik heb geopteerd voor het sterkste team.“

Valkuil

Zijn Rotterdamse evenknie Aboutaleb wijst op een valkuil in de redenering van Janssens: “Een gebrek aan ervaring mag geen uitvlucht zijn om allochtonen niet te betrekken. In Rotterdam leven 174 nationaliteiten. Als enkel de autochtone gemeenschap bestuurt, heeft de stad geen toekomst.” De opgang van vrouwen in de politiek zetten zijn standpunt kracht bij. “Zonder quota hadden we nu geen vrouwelijke ministers.”

Uniek in Antwerpen

Integratie kan beter in Antwerpen. Janssens meent dat de allochtonen in het openbaar te weinig kritiek durven uiten op hun eigen gemeenschap. Toch kan het ook anders. “Ik stond perplex toen er vanuit de moslimgemeenschap openbaar commentaar kwam op Sharia for Belgium, een organisatie die de sharia-wetgeving wil invoeren in België. Een unieke gebeurtenis in Antwerpen.”

Sociale samenhang veranderen

De Antwerpse burgervader duidt Antwerpen-Noord en het Kiel aan als moeilijke wijken in zijn stad. “Door nieuwe voorzieningen te plaatsen, wil ik de sociale samenhang van die wijken veranderen.” Aan het De Coninckplein is deze verandering al bezig. Het stadsbestuur besliste de Free Clinic in de buurt, het revalidatiecentrum voor drugsverslaafden , te sluiten. Vervolgens werd de bibliotheek naar het plein verhuisd. “Deze beslissing kan gedeeltelijk probleemverplaatsend werken. Anderzijds hoop ik met de bibliotheek een behoefte te creëren die er voordien nog niet was.”

Sociaal-cultureel pijnpunt

“De grootste uitdaging voor Rotterdam of Antwerpen is het samenbrengen van de allochtone en autochtone gemeenschap”, gelooft Aboutaleb. Hij noemt het een sociaal-cultureel pijnpunt. “Autochtonen zijn bang iets te verliezen. Allochtonen zijn bang om mee te doen. Zullen ze geaccepteerd worden? Zullen ze niet verstoten worden door hun eigen gemeenschap? Beide partijen moeten hun stem laten horen. Dat is hun plicht én hun recht.”

© 2010 – StampMedia – Vincent Van Nauw


Dit artikel werd (gedeeltelijk) gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 22/04/2010
Dit artikel werd (gedeeltelijk) gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 22/04/2010
Dit artikel werd (gedeeltelijk) gepubliceerd door Zita.be op 22/04/2010
Dit artikel werd (gedeeltelijk) gepubliceerd door Vandaag.be op 22/04/2010
Dit artikel werd (gedeeltelijk) gepubliceerd door Clint.be op 22/04/2010
Dit artikel werd geciteerd door Metro op 22/04/2010 (pag. 2)
Dit artikel werd gepubliceerd door MO* - online op 22/04/2010
Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem - online op 22/04/2010