In Sinaai zoekt Lina Van Veerdeghem wanhopig naar mensen die ratten willen adopteren. "Onze voorzitster moet op dit ogenblik maar liefst 40 ratten opvangen!" Ze roept mensen op om na te denken en zich goed te informeren alvorens de dieren in huis te nemen.

"Je mag niet zomaar een dier kopen. Je moet er goed over nadenken", zegt Lina Van Veerdeghem van rattenopvang Ratito. "Het is zeer fijn om voor je kinderen ratten te kopen als cadeau tijdens de zomermaanden. Maar wat zien we? In september verschijnen de beestjes terug bij ons, omdat het kind terug naar school moet en de ouders zich niet willen inzetten voor de opvoeding van de dieren. Kotstudenten houden graag kooidiertjes tijdens het schooljaar. Dat is allemaal mooi. Maar meebrengen naar het ouderlijke huis lijkt lastig, wanneer de studenten hun kot verlaten tijdens de zomermaanden…"

Weg met broodfokkers

De rattenopvang gebeurt privé bij gezinnen die vrijwillig wat beestjes onderhouden tot er een baasje wordt gevonden. Op dit ogenblik zijn er een 15-tal gezinnen die zich inzetten voor de rattenopvang. Veerdeghem zelf houdt er net geen 20, maar de voorzitster moet op dit ogenblik liefst 40 ratten onderdak geven. “Onlangs kregen we 68 ratten binnen van een dierenwinkel. Die hadden mannetjes en vrouwtjes samen gestopt in één bak. Natuurlijk zijn ze voluit beginnen kweken, met alle gevolgen van dien.”.

Dat kweken van dieren lijkt tegenwoordig een enorm pijnpunt te zijn. Ook bij ratten wordt er te vaak gekweekt, vaak zelfs doordat mensen zich niet goed informeren. Lina Van Veerdeghem: “Mensen stappen naar een dierenwinkel en kopen twee ratten. Ze letten niet op het geslacht, en voor ze het weten, hebben ze een mannetje en een vrouwtje binnen gehaald. Dat leidt regelrecht tot een nest. En pas op: vrouwelijke ratten kunnen tussen de zes en dertien ratjes baren.” Maar niet alleen particulieren vormen een probleem. “Er bestaan bedrijven die zich toespitsen op het kweken van ratten op grote schaal. Terwijl ratten sociale beesten zijn, worden ze in kleine bakken gestopt en verkocht aan dierenwinkels.” Zulke bedrijven krijgen de naam ‘broodfokkers’ en mogen voor Van Veerdeghem onmiddellijk verboden worden.

Dierenwijsheden

Waar moeten de mensen rekening mee houden als ze graag dieren willen houden? Van Veerdeghem: “Tegenwoordig is er het internet. Iedereen moet toch op een of andere manier informatie kunnen zoeken? Zoek op welke kooi je moet kopen, want een hamsterkooi is nu eenmaal te klein. Weet van ratten dat het sociale beesten zijn. Koop één enkele rat en die vergaat van de eenzaamheid! Koop stofvrije ondergrond voor de kooi, want ratten zijn gevoelig aan de luchtwegen. Let op het geslacht van de beestjes. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Informeer u goed, alvorens je beesten koopt. Je begint toch ook niet aan kinderen om die in een kot te steken en er dan weken niet meer naar om te kijken? Bekijk of je genoeg tijd kan vrijmaken voor je huisdier(en). Laat het alvast een les in dierenwijsheid zijn.”

Meer info op http://www.ratito.be

© 2010 - StampMedia – Matthias De Vlieger